HADISI

"Najbolji ti je prijatelj onaj ko te necem nauci" -SAHIHUL BUHARI

30.12.2005.

ISKRENOST (SIDK)

Allah,dž.š.kaže [u]:” O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni”(et-Tevbe,19)

“...i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama..”(El-Azhab, 35)

“… bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni!” (Muhammed, 21)[/u]

Što se hadisa na ovu temu tiče, evo nekih:

Ibn Mes’ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:” Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori i radi sve dok kod Allaha konačno bude upisan “Siddikom”(potpuno iskrenim vjernikom).A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže, kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem.” (Muttefekun alejhi)

Hasan sin.h.Alije, Alejhisselamov unuk, r.a.pripovjeda:”Od Allahovog Poslanika,sallallahu ‘alejhi ve selleme,sam zapamtio slijedeće riječi:”Ostavi sve ono što ti je sumnjivo (nisi siguran da li je halal ili haram), a drži se onog što ti nije sumnjivo. Zaista je iskrenost sigurnost, a laž je sumnjičavost.” (Tirmizi, sahih)

Ebu Sabit ili Ebu Seid ili Ebu el-Velid (razilaze se u njegovom nadimku Sehl ibni Hunejf,koji bijaše učesnik bitke na Bedru, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao:”Ko iskreno, od Allaha, traži šehadet (da pogine kao šehid)Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji ( a ne na bojnom polju)” (Muslim)


29.12.2005.

Mjesta nagrade i kazne, sehidi

Kaznu za počinjene grijehe je najbolje i najlakše primiti za vrijeme života. Ovo će biti jasno naročito poslije smrti kada čovjek bude upoznat sa vrstama i veličinama kazni koje tamo očekuju zločince i griješnike. Većina vjernika će kaznu za svoje neokajane i neoproštene grijehe primiti u životu, na samrti, u kaburu ili pri prelasku preko Sirat ćuprije. Međutim, kod nekog su grijesi takvi da nije moguće da mu se naplate u životu. Nevjernici i najgori i najokorjeli griješnici i zločinci bit će kažnjeni u džehennemu.

[u]Ima mnogo ajeta i hadisa koji opisuju džennet, govore o njegovim ljepotama i zadovoljstvu. Neki od njih su:
"Za džennet koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa i rijeke od vina prijatna svima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzvrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati"! (Muhammed, 15)
"U njima će biti ljepotica naravi divnih, pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?Hurija u šatoru skrivenih". (El-Rahman, 70-72)
"Na njima će biti odijela od tanke zelene svil, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće". (Ad-Dahr, 21)[/u]

Ebu Hurejre r.a. je rekao:
"Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Pričaj nam nešto o džennetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao: 'Njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska, kamenje je od bisera, dragog kamenja. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe osjetiće svu ljepotu i neće osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati. Njegova odjeća se neće mijenjati niti će njegova mladost prolaziti". (Prenosi ga Ahmed i Tirmizi)

Mnogo je ajeta i hadisa koji govore o džehennemu i trajnim patnjama koje će biti u njemu:
"A znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena , plamenim stubovima zasvođena". (Al-Hamza, 5-9)
''Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevena, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni. Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz njeg izađu biće u nju vraćeni; iskusite patnju u užasnoj vatri''!
(Al Hadž, 19-22)
''Koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati''. (Muhammed, 15)

Ibn Abbas r.a. kaže da je Poslanik a.s. rekao:
"Kada bi samo jedna iskra džehennemske vatre došla na dunjaluk sve bi sagorjelo na njemu". (Nesai, Tirmizi, Ibn Madže)
Hasan El-Basrija kaže:
"Šta misliš o narodu koji proživi pedest hiljada godina, ništa ne jedu od hrane niti popiju nešto od vode. Njihovi vratovi kao da su prekinuti, džigerice isprekidane, zatim će se baciti u vatru i pit će vodu uzavrelu koja će proizvesti ključanje i znojenje veliko."


Propisi koji se odnose na umrlog muslimana

1. Gusul (pranje tijela umrlog)
Tijelo se prvo posipa se sapunjavom vodom, zatim čistom vodom da bi se oprali tragovi sapuna, i konačno, kamforisanom vodom. Preporučuje se da gusul umrlom čini osoba istog spola. Ako se beba, koja je navršila 4 mjeseca ili više, rodi mrtva, vadžib joj je dati gusul, pa čak i ako nije navršila toliko, ali je poprimila ljudski izgled. Privatna mjesta za vrijeme gusula moraju biti prekrivena.Ako pranje tijela nije moguće, dovoljan je tejemum.
2. KafanTijelo treba umotati u tri komada tkanine: prvi, od pupka do koljena (ili još bolje od grudi do stopala); drugi, od ramena do sredine listova (ili još bolje do stopala), i treći mora biti dovoljno dug da se krajevi mogu podvezati i dovoljno širok da se strane mogu preklopiti.
3. Dženaza
Jedna od dužnosti muslimana jeste klanjati dženazu umrlom muslimanu. Ta dužnost spada u područje vjerskih obaveza – «farz-i kifaje».
Muhammed a.s. nagovijestio je veliku nagradu onima koji umrlom muslimanu klanjaju dženazu i koji ga još otprate do kabura. Jednom prilikom Poslanik je rekao:
"Dužnost vam je klanjati dženazu svakom umrlom muslimanu bio on dobar ili ne, pa čak ako je učinio i grijehe, (ali koji ne izvode čovjeka iz dina)."
Ako je mejit ukopan bez klanjanja dženaze, namjerno ili ne, zbog opravdanog razloga ili ne, ili se kasnije sazna da je obavljeni namaz bio neispravan – nije ga dozvoljeno ponovo iskopati. Može se klanjati pokraj kabura ako se misli da se tijelo još nije raspalo. Dženaza se može obaviti i u odsustvu tijela u bilo kojem dijelu svijeta.
4. Dafan (Ukop)
Za ukop se iskopa mezar tako da bude, ukoliko je to moguće, paralelan sa Mekom; glava umrlog je blago nagnuta udesno da bi njegovo lice bilo okrenuto Kabi. Zabranjeno je da se daju prekomjerni troškovi na grobove, koji trebaju biti što jednostavniji. Radije treba trošiti za siromahe i bijednike, moleći Boga da za to nagradi dragog umrlog. Nije dozvoljeno ukopati muslimana na groblju nemuslimana, niti nemuslimana ukopati među muslimane.

Iskopavanje

Haram je otvoriti kabur muslimana, čak i onda kada se radi o djetetu ili umobolnoj osobi, osim u slijedećim slučajevima:
1. [i]Ako je umrli ukopan na otetoj zemlji i ako vlasnik ne dopušta da kabur tu ostane.
2. Ako je kafan na umrom nezakonito prisvojen i ako ga osoba kojoj pripada želi nazad.
3. Kada otvranje kabura neće biti ponižavajuće za umrlog, i zna se da je bio ukopan bez gusula ili kafana, ili je gusul ili kafan bio nespravan, ili nije bio položen prema kibli.
4. Kada se mora iskopati tijelo da bi se ustvrdilo nečije pravo koje je važnije od čuvanja nepovredivosti kabura.
5. Kada je tijelo umrlog ukopano na mjestu neprikladnom za muslimana, kao što je groblje nemuslimana ili smetljište.
6. Kada se tijelo mora iskopati zbog nečeg važnijeg od čuvanja nepovredivosti kabura, npr. kada se mora iskopati trudna žena da bi se izvadila živa beba.
7. Kada se strahuje da bi divlje zvijeri iskopale tijelo, ili bi bilo odnešeno vodom, ili bi ga neprijatelj mogao iskopati.[/i]

Postupak sa šehidom

I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: "Mrtvi su!". Ne, oni su živi, ali vi ne znate!
Šehid je umrla osoba, koja je izgubila život boreći se u ime Allaha dž.š. A ko se stvarno bori u Njegovo ime, On to jedini najbolje zna.
Prema šerijatskim propisima postoje 2 vrste šehida:
1. pravi šehidi - kojeg je ubio neprijatelj u ratu na bilo koji način
- koji u pozadini rata pogine od bombardiranja
- koji je ubijen (na bilo koji način) od razbojnika, kradljivaca, lopova ...
- kojeg slučajno ubije oružjem (oruđem) nepravedno musliman
- koji pogine braneći sebe, imetak ili bilo kog muslimana

Za prave šehid postoje posebni propisi u pogledu ukopa. Ali uvijet za to jeste da poginu na licu mjesta. Ako bi bili malo živi i prenešeni u bolnicu, ili jeli, pili, ili uzimali lijek, s njima se tada postupa kao i sa ostalim mrtvacima – kao i sa ostalim ranjenicima koji ostanu u životu još neko duže ili kraće vrijeme. (Npr. halife hazreti Omer i Alija su poginuli ali su opremani kao i obični mrtvaci jer nisu odmah umrli, dok je sa hazreti Osmanom postupljeno kao sa pravim šehidom.) Čast pravog šehida je velika. Na nekoliko mijesta u Kur'anu se spominje ime šehida uz poslanike.

Pravi šehid se ukopava bez kupanja i to u odijelu u kojem je poginuo. Jedino se skine krzno i ono što je od kože, kao i neki suvišni dijelovi odijela. Skida se i oružje, obuća kapa i sl. Šehidu se samo klanja dženaza.
Muhammed a.s. je rekao da se pravi šehidi ne kupaju niti umotavaju: "Zamotajte ih s njihovim ranama i krvlju"

2. titularni šehidi – muslimani koji:
- izgore u vatri
- utope se u vodi
- umru od kuge ili neke druge neizlječive bolesti
- žene koje umru na porođaju

Za ovu vrstu šehida vrijede propisi kao i za sve ostale umrle muslimane.

nepomena*OVAJ TEKST JE PREUZET IZ REFERATA UCENIKA PBGS

28.12.2005.

bismiKe

27.12.2005.

TEVBA-->nastavlja se...

Ebu S’eid el Hudri r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: " Davno prije vas bio je jedan covjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najucenijeg covjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba, isposnika.On ode do spomenutog rahiba i kaze mu da je ubio 99 osoba pa ga onda upita, da li za njega ima oprosta kod Allaha dz.s.?Na to mu rahib rece da za njega nema oprosta. Covjek se na to podize i ubi i rahiba kojim je napunio stotinu ubijenih. (Muttefekun alejhi)

Zatim je ponovo upitao za najucenijeg covjeka na svijetu, pa ga uputise na jednog ucenjaka kome je on otisao i ispricao da je ubio 100 osoba a zatim ga upitao da li za njega takvog ima tevbe? Ucenjak na to rece:"Svakako, ko te sprjecava da ucinis tevbu?Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruzi u njihovom robovanju i niposto se ne vracaj u svoju sredinu jer je ona pokvarena.

Covjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor izmedju meleka i milosti i meleka mucitelja. Meleci milosti rekose: On je dosao kao pokajanik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu.Meleci izmjerise rastojanje i ustanovise da je blizi zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzese meleci rahmeta.”
A u jednom drugom Buharijinom rivajetu stoji:”Bio je blizi zemlji dobra samo za jedan pedalj, te je zbog toga postao njen.” A u sljedecem od Buharijinih rivajeta stoji:”Pa je Allah.d.z. naredio zemlji dobra da se priblizi, a zemlji grijeha da se udalji, zatim je naredio melecima da izmjere razdaljinu izmedju njih. Meleci to uradise i nađose da je blizi zemlji dobra samo za jedan pedalj te mu Allah dz.s oprosti njegove grijehe.” A u jednom rivajetu se kaze da je on, prilikom umiranja, pokusao da se priblizi zemlji dobra tako sto se posljednjom snagom nageo prema zemlji dobra, te je to bio uzrok da joj je bio blizi. (Muslim)

27.12.2005.

TEVBA ili cete ->POKAJANJE

Sva islamska ulema je saglasna u tome da je pokajanje od svakog ucinjenog grijeha stroga duznost. Ako se ucinjeni grijeh odnosi samo na Allahov hakk, a ne povezuje se sa pravom nekog covjeka, onda tevba ima tri uslova:Prvi je da odmah prestane sa cinjenjem tog grijeha, drugi, da se srcem kaje zbog njegovog izvrsenja, i treci da cvrsto odluci da se nikada vise nece vratiti istom. Ako jedan od tri sarta izostane, tevba nije ispravna. A ako je pak grijeh ucinjen nekom covjeku, onda tevba ima cetri uslova:Tri gore navedena i da dug vrati onome kome je duzan. Ako je dug imovinske prirode, onda ostecenome mora vratiti njegov dug, a ako je prestup takav da povlaci vecu sudsku kaznu, kao sto je bicevanje za potvoru nevinog, onda je duzan omoguciti ispunjenje kazne nad njim, ili zatraziti oprost od doticne osobe a ako se radi o uvredi jezikom , gibetom, duzan je zatraziti halal od osobe koju je uvrijedio. Pokajanje od svih ucinjenih grijeha je stroga duznost, te ako se neko pokaje samo od pojedinih grijeha, njegova tevba kod sunnija, vazi za te grijehe, a ostali ostaju pri njemu. O obaveznosti pokajanja i klonjenja od grijeha postoje mnogi dokazi iz Kur’ana,Sunneta i saglasnosti cjelokupne islamske uleme (Idzma’a)


[u]Allah dz.s. kaze:”.. i pokajte se Allahu svi, o vjernici da biste spaseni bili) En nur,31

I zatrazite oprost od svoga Gospodara, zatim mu se vratite (pokajte se)(Hud,3)

“O vjernici, iskreno se pokajte Allahu..” (Et-Tahrim,8)[/u]

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.rekao: "
Tako mi Allaha, ja zatrazim oprost od Allaha dz.s. i obratim Mu se tevbom do sedamdeset puta dnevno.” (Buhari)

El-Egarr ibn Jesar el-Muzeni, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:” O ljudi , obracajte se Allahu sa tevbom i trazenjem oprosta! Zaista ja to uradim stotinu puta na dam.” (Muslim)

Enes ibn Malik el-Ensari, pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:”Allah se vise obraduje pokajanju Njegova roba, nego sto bi se neko od vas orbadovao pronalasku svoje izgubljenje deve u pustinji bez vode i plodova.” (Muttefekun alejhi)

A u drugom rivajetu Muslimovom stoji: ”Allah se vise obraduje tevbi Svoga roba koji se pokaje, nego sto bi to ucinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj mu sva harana i voda, pa je dugo trazio i izgubivsi svaku nadu da ce je pronaci legao pod hlad jednog drveta da se odmori i u takvom stanju ocaja odjedanput ugleda svoju devu u neposrednoj blizini kako mirno stoji, te odmah skoci i uhvati je za povodac i od silne radosti uzvikne:”Boze moj, To si moj rob, a ja sam tvoj gospodar”, pogresno se izrazivsi od silne radosti./”

Ebu Musa el-Esari r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:”Ko se pokaje prije nego sto sunce izadje sa zapada, Allah ce primiti njegovo pokajanje.” (Muslim)

Abdullah ibn Umer.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.rekao: " Zaista Allah prima pokajanje Svoga roba sve dok mu dusa ne stigne u njegovo grlo (do posljednjeg daha) (Tirmizi, basen)

Ebnu Abbas i Enes ibn Malikr.a. biljeze da je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhu ve selleme rekao:”Kada bi covjek imao cijelu dolinu zlata, zazelio bi da ima jos jednu.Ljudska usta ne moze nista napuniti do prasina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Allah,dz.s. se smiluje dvojici ljudi koji se medusobno bore,pa jedan drugog ubije, a obadvojica udju u dzenet.Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa usao u dzennet, a njegovom ubici se Allah smiluje, pa primi Islam, zatim i sam pogine kao sehid, na Allahovom putu.” (Muttefekun alejhi)


26.12.2005.

PRICA O TRI DOBRA DIJELA

Prenosi da je ‘Abdullah ibn ‘Umer r.a. rekao:”Cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kada je ispricao sljedece:”Zaputila se trojica ljudi, od prijasnjih naroda na dalek put, te ih zatece noc pored jedne pecine u koju udjose da bi u njoj prenocili. Medjutim, jedna stijena se zakotrlja i potpuno zatvori ulaz pecine. Oni tada jedan drugome rekose:”-Jedini nacin da se spasimo iz ove situacije je da zamolimo Allaha dz.s. da ukloni ovu stijenu zbog nasih dobrih djela koja smo ucinili.”

Jedan od njih tada rece:-Allahu dragi, ja sam imao stare i iznemogle rodtelje i nikad nisam prije njih nahranio niti napojio svoju djecu, niti svoje robove i sluge. Jednog dana trazio sam bolju pasu mome stadu, pa im nisam dosao na vrijeme ,te sam ih , nakon sto sam im namuzao mlijeka i doniom nasao da spavaju. Nezgodno mi je bilo da ih probudim, ali i da prije njih nahranim i napojim svoju porodicu i svoje robove, pa sam cekao, sa sudom u svojoj ruci – i gledao kada ce se sami probuditi, i tako ostao sve do zore, a djeca su u neposrednoj mojoj blizini plakala od gladi. Zati su se probudili i popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam ja to ucinio iskljucivo radi tebem a ni radi cega drugog, onda nam odmakni ovu stijenu sa vrata ove pecine u kojoj smo mi:”Stijena se malo maknu, ali ne toliko da bi mogli izaci pored nje.

Drugi od njih rece:”Allahu dragi, ja sam imao jednu bliznju rodicu, koju voljeh vise od cijeloga svijeta, koju voljeh, kaze se u jednoj drugoj predaji-tako jako kako to ljudi samo vole zene, pa sam je pozelio imati,ali ona mi to ne dopusti. Jedne godine zavladala je velika glad, te mi ona dodje i zatrazi pomoc,.Ja joj dadoh 120 zlatnika, ali pod uslovom da mi se dopusti. Ona na to pristade i kada sam joj se priblizio, po drugom rivajetu: Kad sam je zagrlio onako kaok muz zagrli svoju zenu u postelji, ona zaplaka i rece:”Boj se Allaha i ne raskidaj prsten moje nevinosti bespravno!” Na to sam se odmakao od nje, iako mi je bila najdraza na svijetu i ostavio joj zlato koje sam joj bio dao .Allahu dragi ako sam ja to uradio iskljucivo radi Tebe spasi nas ove nase nedace u kojoj se nalazimo”Stijena se ponovo malo pomjeri ali ne toliko da bi mogli izaci.

Treci od njih rece:”Allahu dragi,ja sam drzao najamnike i svima sam odmah zasluzenu nagradu placao, osim jednom covjeku koji je pobjegao sa posla i otisao prije prijema svoje place. Ja sam tu njegovu placu posteno ulozio tako da se njegov mal namnozio. Nakon izvjesnog vremena mi je dosao i zatrazio svoju placu koja mu je ostala kod mene. Ja sam mu na to odgovorio, sve sto ispred sebe vidis od ovog blaga:Deva ,stoke, ovaca i robova tvoje je. On mi tada rece:Robe Boziji, ne izigravaj se samnom!Ne izigravam se sa tobom, rekoh mu ja, nesto je on uzeo sav taj mal i otjerao ga, a da meni nije nista ostavio.Allahu dragi, ako sam ja to iskljucivo radi tebe ucinio,spasi nas ove nase nevolje u kojoj se nalazimo.”Stijena se tada potpuno pomjeri te oni izadjose iz pecine i odose dalje.” (Muttefekun alejhi)

26.12.2005.

ISKRENOST U NIJETU I NEOPHODNOST NJEGOVE PRISUSTNOSTI U SVIM DJELIMA I RIJECIMA, I SVIMA STANJIMA – JAVNIM ILI TAJNIM

[u][b]Allah dzelle sanuhu kaze:”Naređeno im je samo to, da obožavaju Allaha iskreno ispovijedaju’i ;istu vjeru kao pravi vjernici, i da klanjaju namaz i dijele zekat, a to je istinska, prava vjera. “ (El-Bejjine, 5)

“Do Allaha nece stici njihovo meso ni njihova krv, nego ce do Njega stici vasa bogobojaznost.” (El-Hadzdz,7)

“Reci:Ako vi skrivate ono sto je u vasim prsima (u vama) ili pokazujete javno, Allah ce to doznati. (Al ‘Imran, 29)[/b][/u]

Prenosi se od vladara pravovjernih Ebu –Hafsa Omera, sina Hattaba ibn Nufejla ibn Abdul’uzza ibn Rijaha Abdullaha ibn Kurta ibn Rezah ibn Adijja Ka’ba ibn Luejja ibn Galiba el Kuresija el-Adevija, r.a. da je rekao: Cuo sam Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellame kada je kazao:” Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista ce svaki covjek dobiti ono sto je naumio svojim dijelom, pa ko bude hidzru ucinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidzra je hidzra Allahu i Poslaniku , a ko bude hidzru ucinio zbog materijalne dobiti ili zbog zene da bi se ozenio, njegova hidzra je za ono za sto ju je naumio. “ (Muttefekun alejhi)

Prenosi se od Ebu-Abdullaha Dzabira ibn Abdullaha el Ensari – Allah sa njima bio zadovoljan, da je rekao:”Bili smo uz Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve selleme, u jednoj vojni kada je rekao:”Zaista u Meddini ima ljudi koji su cijelo vrijeme sa vama , po nagradi, kud god vi makli i koliko god dolina prokrstarili, jer ih je samo bolest omela da stvarno budu sa vama.” (Muslim)

A udrugom rivajetu stoji:”Oni imaju nagradu zajedno sa vama. “ Isti ovaj hadis prenosi i Buhari od Enesa.r.a.:”Bili smo sa Allahovim Poslanikom sallallahu ‘alejhi ve selleme, na povratku iz bitke na Tebuku, kada je rekao:” Zaista je u Medini iza nas ostalo ljudi koji su, kud god mi prosli, kroz bilo koju dolinu, ili preko bilo koje uzbrdice , stalno sa nama (u nagradi kod Allaha dz.s.) jer ih je bolest sprijecila da podju. (Buhari)

Prenosi se od Ebu Jezida Maa'na ibn Jezida ibn Ahnesa.r.a. (Maa’n, njegov otac i njegov djed bili su ashabi):”Jedne prilike je moj otac Jezid izdvojio da podijeli kao sadaku nekoliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog covjeka u dzamiji,a ja sam ih uzeo u dosao kuci. On mi rece:”(Tirmizi),mako mi Allaha nisam ih imao namjeru tebi dati”, nasto sam se ja pozalio Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selleme, a on rece:”tebi, o Jezidu, pripada ono sto si naumio, a tebi Maa’ne ono sto si uzeo.” (Buhari)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:”Zaista Allah ne gleda u vasa tijela, niti u vase likove, nego gleda u vasa srca.” (Muslim)

Prenosi se da je Ebu Musa el-Es’ari rekao:”Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve selleme, je upitan o covjeku koji se bori da bi pokazao hrabrost, koji se bori radi slave svoga plemena, koji se bori da bi ga drugi vidjeli, ko je od njih na Allahovom putu? Na to je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve selleme, odgovorio:”Ko se bude borio za to da Allahova Rijec (Zakon) bude iznad svega, taj je na Allahovom putu.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Bekre Nufej ‘ibn Haris es-Sekafi r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Kada se sukobe sva muslimana sa svojim sabljama i ubica i ubijeni ce u dzehennem.” Tada sam ja rekao (veli Ebu Bekre) Allahov Poslanice, za ubicu nam je jasno,ali zasto ubijeni? Poslanik tada rece:”Jer je i on nastojao da ubije onog drugog.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre .r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "[b]
Covjekov namaz u dzema’tu vrijedniji je od njegovog namaza u privatnoj kuci, ili ducanu u kojem radi za dvadeset i nekoliko stepeni. To zbog toga sto kada covjek lijepo uzme abdest i krene u dzamiju sa iskljucivom namjerom samo da klanja namaz u dzematu, svakim njegovim korakom povecava mu se po jedan stepen i brise po jedna pogreska, sve dok ne ude u dzamiju, a od momenta kada udje u dzamiju on je u namazu sve dok je u dzamiji zbog namaza. Svakog od vas meleki blagosivaju, dok god se nalazi na mjestu na kome je klanjao govoreci:Smiluj mu se Allahu, oprosti mu i primi njegovo kajanje. Meleki to cine sve dok covjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. [/b](Muttefekun alejhi)

‘Abdullah ibn ‘Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:” Allah, dz.s. je odredio dobra i losa djela, zatim to objasnio, pa ko bude odlucio da ucini dobro djelo ,zatim ga ne ucini (bude sprijecen) Allah mu to djelo u cijelosti upisuje kao da ga je i ucinio,a ako odluci uciniti dobro djelo ,pa ga i ucini,Allah mu ga upisuje od deset do sedam stotina puta, pa cak i vise. A ako zazeli uciniti neko lose djelo, pa ga ne ucini, Allah mu upisuje jedno dobro djelo , a ako zazeli uciniti neko lose djelo pa ga i ucini, Allah mu upisuje samo jedno lose djelo.” (Muttefekun alejhi)

26.12.2005.

ALLAH

25.12.2005.

Muhammed.a.s. prvak ljudi na Sudnjem Danu


Ebu Hurejre.r.a. kazuje:”Jedne smo prilike bili na gozbi sa Allahovim Poslanikom,a.s. Volio je plecku, i kada mu je dodadose on zagrize i rece:-Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. A znate li zbog cega? Allah ce sakupiti prijasnje i potonje narode na jednom mjestu tako da ce ih jedan covjek moci pregledati i jedan covjek dozvati. Sunce ce se nisko spustiti pa ce zapasti u nesnosljivu muku i brigu. Ljudi ce povikati:-Zar ne vidite u sta ste zapali i sta vas je zadesilo? Zar necete potraziti nekoga da se za nas zauzme kod Gospodara? Tada ce reci jedni drugima:-Potrazite naseg oca Adema! Doci ce Ademu i reci:-Ti si otac svjedocanstva, Allah te Svojom rukom stvorio, u tebe je zivot udahnuo, naredio je melecima da ti ucine sedzdu i nastanio te u dzennetu, pa se zauzmi za nas kod svog Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali i sta nas je zadesilo? On ce reci:- Allah se danas rasrdio kao nikada prije ni poslije. Zabranio mi je da se priblizim drvetu a ja sam prekrsio zabranu. Ah, moje brige! Moje brige! Moje brige! Idite nekom drugom, idite Nuhu! Kada dodju Nuhu, reci ce mu : -O Nuh! Ti si prvi poslanik na zemlji. Allah te je nazvao zahvalnim robom, pa se zauzmi za nas kod svog Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali i sta nas je zadesilo? Ali ce on reci:-Moj Gospodar se danas rasrdio kao sto nije nikada ni prije ni poslije.Dovu mi je primao pa sam prokleo svoj narod. Ah, moje brige! Moje brige! Moje brige! Idite nekome drugom, idite Ibrahimu!

Kada dodju Ibrahimu reci ce mu:-Ti si Allahov Poslanik i prijatelj na Zemlji. Zauzmi se za nas kod svog Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali i sta nas je zadesilo?- Moj Gospodar se danas rasrdio kao sto nije nikada ni prije ni poslije. JA sam za zivota tri puta slagao! Ah, moje brige! Moje brige! Moje brige! Idite nekome drugom, idite Musau! Reci ce on.
Kada dodju Musau reci ce mu:-Ti si Allahov Poslanik, odlikovao te je nad ostalim ljudima Svojim poslanstvom i govorom. Zauzmi se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali? –Moj Gospodar se danas rasrdio kao sto nije nikada prije ni poslije.. Ubio sam covjeka, a to mi nije bilo naredjeno! Ah, moje brige! Moje brige! Moje brige!Idite nekome drugom, idite Isau! Reci ce on.
Kada dodju Isau reci ce mu:-Isa, ti si Allahov Poslanik i Allahova rijec kojom je On zivot udahnuo u Mejremu. Iz besike si razgovarao sa ljudima. Zauzmi se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali? –Moj Gospodar se danas rasrdio kao sto nije nikada prije ni poslije. (Isa nije spomenuo nijedan svoj grijeh) Ah moje brige! Moje brige! Moje brige! Idite nekome drugome, idite Muhammedu a.s.!”Reci ce on.
U drugoj predaji se dodaje:”Kada mi dodju reci ce mi:-Muhammede, ti si Allahov Poslanik i pecat vjerovjesnicima. Allah ti je oprostio sve ranije i kasnije grijehe. Zauzmi se za nas kod svoga Gospodara! Zar ne vidis u sta smo zapali? Tada cu doci ispod ‘Arsa i pasti nicice na sedzdu pred Gospodarom. Zatim ce me nadahnuti zahvalom i pohvalom kojom nikada nikoga prije nije nadahnuo i reci ce mi: Muhammede, podigni glavu. Zamoli, dace ti se! Zauzimaj se (trazi sefa’at) zauzimanje ce ti se primiti!Podignucu glavu i reci:-Moj ummet, Gospodaru! Moj ummet, Gospodaru! Muhammede-reci ce mi uvedi iz svog ummeta u dzennet, na desna dzennetska vrata, one koji nece polagati racun,a a na druga dzennetska vrata preostali ce ulaziti zajedno sa drugim ummetima. Tako mi Allaha u cijoj moci je moja dusa! Dzennetska vrata su siroka koliko od Mekke do Hedzera (U Bahrejnu), ili koliko od Mekke do Busre (U Siriji)” (Muttefekun alejhi)

25.12.2005.

KABA JE NASHA KIBLA


Ibn ‘Abbas,ra. Pripodvjeda:”Ibrahim,a.s. je doveo Ismaila i Islailovu majku, koja ga je dojila i ostavio ih pored Kabe, u hladu jednog drveta, nedaleko od Zemzema u gornjem dijelu Harema. Tada u Mekki nije bilo ni stanovnika ni vode. Ostavio im je vrecu hurmi i mjesinu vode i krenuo nazad. Ismailova majka krenu za njim vicuci nekoliko puta:-Ibrahime, kuda ides? Zar nas ostavljas u ovoj dolini bez ikoga zivog i bez icega?

Ibrahim se nije obazirao na nju. Ona zatim viknu:-Je li ti Allah to naredio? –Jeste – odgovori.-Allah nas onda nece napustiti.-rece mu i vrati se nazad.


Ibrahim a.s. krenu dalje i kada je zamakao za brezuljak odakle ga ne vide, okrenu se Kabi, podize ruke i prouci ove dove:”Gospodaru moj, ja sam potomstvo svoje nastanio u dolini u kojoj se nista ne sije, kod Tvoje Svete kuce, da bi, Gospodaru nas, namaz obavljali, zato nadahni srca njihova da ceznu za njim i opskrbi ih raznim plodovima da bi bili zahvalni.” (Ibrahim,37)

Majka je dojila Ismaila i pila vodu, a kada je nestalo vode i nakon sto su ona i sin ozednili, Ismail se poceo previjati po zemlji dok ga je ona nemocno gledala. Ona ustade, ne mogavsi ga vise tako gledati i posto joj je brezuljak Safa bio najblizi pope se na njega i poce razgledati niz dolinu ne bi li koga ugledala. Nikoga nije ugledala.

Zatim je sisla niz brezuljak i kada je stigla usred doline zadize odjecu i potrca kao sto trci izmoren covjek, dok ne stize na drugi kraj doline. Zatim se pope na brezuljak Mervu i poce razgledati ne bi li koga ugledala!

Tako je trcala sedam puta. (Ibn ‘Abbas kazuje:Allahov Poslanik,.a.s. je tada rekao:Takav je sa’j izmedju Safe i Merve).

Kada se zadnji put popela na Mervu cula je glas. Ona ponovo osluhnu, zacu isti glas i povika: Cula sam, ako u Tebe ima pomoci pomozi! I tada ugleda meleka kod Zemzema! Melek je kopao krilima dok voda nije pocela izvirati. Ona napravi korito da se voda ne razliva i rukama napuni mjesinu. Kada god je zahvatila rukom, voda je jos vise kljucala.

(U drugoj predaji se navodi:voda je izvirala onoliko koliko bi ona zahvatila.)

Ibn ‘Abbas dalje kazuje:Tada je Allahov Poslanik,.a.s. rekao-Allah se smilovao Ismailovoj majci! Da nije dirala Zemzem ili da nije rukama zahvacala Zemzem bi tekao kao rijeka!

Ibn ‘Abbas nastavlja:-Kada se napila i zadojila dijete, melek joj rece: -Ne bojte se stradanja! Ovdje je Allahova kuca , koju ce podici ovaj djecak i njegov otac. Allah nece napustiti Svoje sticenike!

Temelji Kabe su bili malo uzdignuti i kada bi nadosla bujica voda bi se razlivala lijevo i desno.

Tako potraja dok jednog dana nije naisla grupa ljudi iz plemeena Dzurhum iz pravca Kedaa i ulogorila se nize Mekke. Kada ugledase pticu kako kruzi rekose:-Ova ptica kruzi iznad vode, ali mi znamo da u ovoj dolini vode nema? I poslase dvojicu momaka. Momci se vratise i rekose im da su nasli vodu. Kada su stigli do vode upitase Ismailovu Majku- Dozvoljavas li nam da ovdje odsjednemo? –Da, ali nemate pravo piti vodu-rece im i oni prihvatise.

Ibn ‘Abbas dodaje:Allahov Poslanika.as.rece:-Ismailova majka je voljela drustvo i ljudi se nastanise u njenoj blizini.Potom su poslali po njihove porodice i svi se tu zajedno naselise.

Kada su podigli nekoliko kuca i kada je Ismail odrastao, od ljudi iz iz plemena je naucio arapski jezik. Ljudi navoljese Ismaila i ozenise ga njihovom djevojkom.
Ubrzo je Ismailova majka umrla. Ibrahim,.a.s. je dosao da obidje porodicu, nakon sto se Ismail ozenio i posto ne nadje Ismaila u kuci, upita zenu gdje je otisao. –Otisao je u lov –rece mu. Dalje je upita kako zive, a ona mu odgovori: - Tesko, zivimo mucno i bijedno, pozali se ona. Kada se vrati tvoj muz prenesi mu selam i reci mu da promijeni kucni prag.

Po povratku Ismail kao da je nesto osjetio, pa upita: je li neko dolazio? –Jeste dolazio je jedan, starac takav i takav. Pitao me je za tebe i j a mu rekoh gdje si, pa me je pitao kako zivimo, ja mu rekoh tesko i bijedno.

-Je li sta rekao?-Zapita je. –Jeste, rekao mi je da ti prenesem selam i da promijenis kucni prag. –To je moj otac, naredio mi je da te pustim! Idi svojima!

Ismail se ponovo ozeni iz istog plemena. Nakon izvjesnog vremena Ibrahim, a.s. ponovo dodje. Udje u kucu i upita zenu o Ismailu.-Otusao je u lov. –rece mu. A kako zivite? –Zivimo u dobru i izobilju –i ona zahvali Allahu. –Sta jedete? –Meso. A sta pijete? –Vodu.

Ibrahima.s. tada prouci:-Gospodaru moj, daj im bericet u mesu i vodi!

Allahov Poslanik,.a.s.ovdje rece:-Oni tada nisu imali usjeva, a da su ih imali blagoslovio bi im. Zato ko nije Mekkelija nece mu prijati samo meso i voda.

U drugoj predaji se kaze da je upitao:-Gdje je Ismail? – Otisao je u lov. Zar se neces odmoriti, jesti i piti? –A sta jedete i pijete? –Jedemo meso i pijemo vodu-odgovori ona. Ibrahim a.s. tada prouci:Gospodaru, blagoslovi im hranu i pilo!

Allahov Poslanik,.a.s. rece:-To je bereket dove Ibrahima a.s.

Kada ti muz dodje, prenesi mu selam i reci mu da ucvrsti kucni prag!

Po povratku Ismail upita-Jeli iko dolazio? –Jeste, dolazio je starac lijepog izgleda- i ona ga pohvali,-pitao je za tebe i kako zivimo. Rekla sam mu da zivimo lijepo. –Je li sta oporucio? –Poselamio te je i rekao ti da ucvrstis kucni prag. –To je moj otac, a prag si ti, naredio mi je da te zadrzim kod sebe.

Kada je Ibrahim, a.s.dosao treci put zatekao je Ismaila kako pravi strijele u hladu drveta nedaleko od Zemzena. Kada ga ugleda, Ismail ustade i doceka ga kao sto sin docekuje oca. –Ismaile, rece mu. –Allah mi nesto naredjuje? –Ucini ono sto ti nareduje tvoj Gospodar. – Hoces li mi pomoci?-Hocu- odgovori Ismil. –Allah mi naredjuje da ovdje gradim Hram.-i on pokaza na izrazenu humku. Kada su podizali temelje Hramu, Ismail je donosio kamen a Ibrahim zidao. Ismail mu je donio crni kamen posto su ozidali temelje.Ibrahim ga uzida i stade na njega. Ibrahim, zidajuci, a Ismail donoseci kamen, ucili su: Gospodaru nas, primi od nas, jer Ti uistinu, sve cujes i znas! (El Bekare,127) (Buhari)

25.12.2005.

O ISTIGFARU (TRAZENJU OPROSTA OD ALLAHA)

[b]Uzviseni Allah kaze:”Trazi oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice. “ (Muhammed,19)

“i moli Allaha za oprost, jer Allah uistinu prasta.” (En-Nisa’,106)
“Ti velicaj Gospodara svoga hvaleci ga i moli Ga za oprost, On uvijek pokajanje prima. “ (En-Nasr,3)

“Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imace u Gospodara svoga dzennetske basce, kroz koje ce rijeke teci, u njima ce vjecno boraviti i ciste zene i Allahovu naklonost-a Allah dobro zna Svoje robove. Oni koji budu govorili: Gospodaru nas, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe nase i sacuvaj nas patnje u vatri! Oni koji budu strpljivi i istinoljubivi, i Allahu poslusni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji u posljednjim casovima noci budu za oprost molili.” (Al ‘Imran,15-17)

A onaj ko zlo ucini ili se prema sebi ogrijesi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti-vidjece da Allah prasta i da je milostiv.” (En Nisa’,110)

“A Allah ih nije kaznio jer si ti bio medju njima i Allah ih nece kazniti sve dok Ga budu molili za oprost.” (El-Enfal,33)

" Za one koji se, kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole –a ko moze oprostiti grijehe ako ne Allah? –i koji svjesno ne ustraju u grijesenju.” (Al Imran,135)[/b]

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Tako mi Allaha, svakog dana molim Allaha za oprost i pokajem mu se vise od sedamdeset puta!” (Buhari)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Tako mi Allaha u cijoj vlasti je moja dusa, kada vi ne bi grijesili, Allah bi vas zamijenio drugim narodom koji grijesi, da Ga mole za oprost pa da im oprosti.” (Muslim)

Seddad.b.Evs.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao :”[b]Najbolji istigdar je da covjek prouci:” Allahu, Ti si moj Gospodar, I samo si Ti Bog, stvorio si me i ja sam Ti rob. Ugovor ispunjavam i odrzavam ocevanje koliko mogu. Zastiti me od zla mojih dijela. Priznajem Tvoje Blagodati prema meni i priznajem svoje grijehe, pa mi ih oprosti, jer samo TI oprastas grijehe.

Ko prouci ovaj istigfar danju, cvrsto u nj.vjerujuci i toga dana umre prije nego omrkne, uci ce u dzennet, a ko ga prouci nocu u nj. cvrsto vjerujuci, i umre prije zore, uci ce u dzennet[/b].” (Buhari)

Sevvan,.r.a. kazuje:”Kada bi zavrsio namaz, Allahov Poslanik, a.s. bi tri puta proucio:”estagfirullah, i onda bi dodao: Gospodaru moj, Ti si spas i od tebe je spas, i neka si slavljen, o Ti, Uzviseni i Plemeniti!” (Muslim)

Enes.r.a.Prenosi da je cuo Allahovog Poslanika,a.s. kada je rekao:Uzviseni Allah kaze:-Covjece, oprastacu ti grijehe, ne obaziruci se na njih , sve dok Me budes zvao i molio. Covjece, kada bi imao grijeha koliko do neba, pa Me zaolio za oprost, oprostio bih ti. Covjece, kada bi Mi dosao sa grijesima velikim kao Zemlja, i susreo Me bez imalo sirka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta.” (Tirmizi,basen)

Ibn.Omer.r.a prenosi da je Allahov Poslanik,a.s. rekao:Zene, udjeljujte sadaku i ucite sto vise istigfar, jer sam vidio da je vas najvise u vatri!

-A zasto je nas najvise u vatri? –Zapita jedna zena. –Zato sto mnogo proklinjete i sto ste nezahvalne muzevima. Ne znam da iko, kao vi, nepotpunije pameti i vjere moze nadvladati razumnog covjeka!
-A sta je manjkavost uma i vjere? –ponovo zapita zena. –To sto je svjedocenje dviju zena ravno svjedocenju jednog muskarca i sto nekoliko dana ne mozete klanjati.” (Muslim)
19.12.2005.

O RAZLICITIM STVARIMA


Prevodilac: Tekst tumacenja zagonetnih rijeci je izostavljen kao nepotreban jer su rijeci prevedene na nas jezik koliko je bilo moguce. Citaoce upozoravamo da za tumacenje ovog hadisa treba poseban rumac, jer je tekst sigurno pun isareta i rumzeta (aluzija i alegorija).

Enes.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Dedzdzal ce uci u svaki grad, izuzev Mekke i Medine. Na svakom prilazu njima cuvace ih meleki u safovima. Kada dodje do nepolodnog slanog predjela u blizini Medine, Medina ce se tri puta toliko snazno zatresti da ce Allah iz nje protjerati svakog nevjernika i munafika.” (Muslim)

Mugire .b.Su’be r.a. kazuje:”Niko nije vise od mene pitao Allahovog Poslanika.a.s. o Dedzdzalu.Jednog dana mi rece:-A sta ti moze naskoditi? Govore-rekoh mu – da ce imati brdo hljeba i rijeku pitke vode? – ON je kod Allaha prezren i pored toga!” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Nece nastupiti Kijametski dan sve dok ne zarate muslimani sa Zidovima.Zidovi ce se sakrivati iza kamenja i drveca, a kamenje i drvece ce progovoriti: Muslimanu, iza mene je Zidov, dodji i ubij ga! Samo drvo garkad nece govoriti jer je zidovsko drvo.” (Muttefekun alejhi)

Dzabir.r.a. prica:”U pocetku je Allahov Poslanika.s. drzao hutbe sa jednog palminog panja,a kada je postavljen minber culi smo jecanje poput glasa steone deve.Allahov Poslanika.s. je sisao, stavio ruku na panj i panj se smirio. (Buhari)

Ebu Hurejre,.r.a.prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Nije dozvoljeno vjerniku da ga zmija ujede dva puta iz iste rupe.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Sa tri vrste ljudi Allah nece razgovarati na Sudnjem danu, niti ce ih pogledati , niti ocistiti od grijeha, nego ce ih zestoko kazniti: Onoga ko u pustinji imadne dovoljno vode pa je uskrati putniku : onoga ko proda neku robu poslije ikindije obmanjujuci kupca zakletvom u Allaha da je kuplja po to i to, pa mu kupac povjeruje, i covjeka koji se zakune na vjernost vladaru, imamu, radi ovo-svjetske koristi, pa ako mu dadne cemu se je nadao bude vjeran, a ako mu ne dadne iznevjeri ga.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslak a.s. rekao:”Ljudi, Allah je dobar i prima samo dobro.Allah je vjernicima naredio ono sto je naredio i poslanicima kada je rekao:”O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela cinite.”(El-MU’minun,51)

“O vjernici, jedite dozvoljena i lijepa jela koja smo vam podarili.” (El-Bekare,172)

Zatim je govorio o covjeku rascupane kose i prasnjavom od dugog putovanja,koji ruke dize nebu moleci:Gospodaru moj, Gospodaru moj! A hrana mu je haram, pice mu je haram, odjeca mu je hara i hranjen je haramom! Kako mu onda dova moze biti primljena?” (Muslim)

Ebu Hurejre,.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Sa tri vrste ljudi Allah nece razgovarati na Sudnjem danu, niti ce ih pogledati niti ocistiti od grijeha, nego ce ih zestoko kazniti:Starca bludnika,vladara lasca, i oholog siromaha.” (Muslim)

‘Amr b.’Asr.a..prenosi da je cuo Allahovog Poslanika .a.s.kada kaze:”Kada sudija ulozi napor u presudi i pravedno presudi ima dvostruku nagradu”

18.12.2005.

STA SE KAZE PRIJE I POSLIJE SPAVANJA

Od Huzejfe i Ebu Zerra.r.a.se proenosi da su rekli:"Allahov Poslanik,s.a.v.s.bi kada podje u postelju rekao:Bismikellahumme ahja ve emutu (Allahu moj, u ime tvoje zivim i umirem (Spavam) a kada bi se probudio rekao bi : Elhamdu lillahilezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi en-nusur (Hvala Allahu koji nas je prozovio (dao da se probudimo), nakon sto nas je usmrtio (dao nam da spavamo) i kod Njega je (konacno) okupljanje." Tirmizi

17.12.2005.

Duznost je odrzavati i cuvati KUR'AN i NE PREPUSTITI GA ZABORAVU, lijepo je da se KUR'AN uci uljepsanim glasom

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Resulullah, sallallahu' alejhi ve selleme, rekao:"Brinite se i cuvajte ovaj Kur an (ono sto ste naucili iz njega) jer tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, on se zaboravlja brze nego sto se deva sveze (konopa kojim joj noga svezana) oslobodi." (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao:"Allah ne slusa - ne poklanja paznju nicemu kao vjerovjesniku lijepa glasa, koji glasno i lijepo uci Kur'an." (Muteffekun alejhi)

17.12.2005.

OZBILJNOST I SMIRENOST

Prenosi se od Aise.r.a. koja kaze:"Nisam vidjela ALlahovog Poslanika s.a.v.s. nikada potpuno nasmijanog, da bi mu se vidjele desni, samo bi se osmjehivao (smjeskao)." (Mutettefekun alejhi)

17.12.2005.

POKLONI

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Ne odbijajte ponudjeni miris, jer se lahko nosi a ugodno mirise.”

Nu’man b.Besir .r.a pripovjeda da ga je otac doveo Allahovom Poslaniku .a.s i rekao mu:” Ovome sinu sam poklonio slugu?”-Jesi li svakom djetetu poklonio isto sto i njemu?-upita ga. –Nisam odgovori mu.- “Vrati taj poklon-naredi mu Allahov Poslanika.s. “ (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. kazuje:”Allahov Poslanik a.s. zabranio je da resident prodaje strancu, da se lazno nadmece u trgovini zbog podizanje cijene, da se muslimani namecu jedan drugome u kupovini i prosidbi zene, i da zena nagovara muza na razvod sa njenom inocom kako bi joj priprao njen udio.”

Zejneba kci Ebu Selemer.a.kazuje da je posjetila Ummu Habibu r.a. zenu Allahovog Poslanika.a.s. kada joj je umro otac Ebu Sufjan.b.Harb.r.a.Ona naredi da joj donesu miris od safrana, njima namirisa djevojcicu, zatim namirisa sebi oraze i rece:”Tako mi Allaha nije mi do mirisa,. Nego sam cula Allahovog Poslanika.a.s.kada je rekao sa minbera:-Nije dozvoljeno zeni koja vjeruje u Allaha i onaj svijet da nosi odjecu zalosti duze od tri dana, osim za muzem, kada je moze nositi cetri mjeseca i deset dana.

Zejneba dalje nastavlja-Zatim sam posjetila Zejnebu kcerku DzaHSOVU.R.A.kada joj je umro brat.Ona je pozvala da joj donesu miris, namirisala se i rekla:-Tako mi Allaha, nije mi do mirisa, ne go sam cula AllahovogPoslanika kada mi je rekao sa minbera –Nije dozvoljeno zeni, koja vjeruje u Allaha d.z.s.i onaj svijet, da nosi odjecu zalosti duze od tri dana,osim zamuzem kada je moze nositi cetri mjeseca i deset dana.” (Muttefekun alejhi)

Sa’d Ebi Vekkas.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao”Zabranjen je ulazak u dzennet onome ko svjesno bude tvrdio da priprada nekome drugom a ne svom ocu.” (Muttefekun alejhi)

17.12.2005.

POST NAFILE


Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Zeni nije dozvoljeno da u prisustvu muza posti nafilu bez njegovog odobrenja, i nije joj dozvoljeno da bilo koga upusta u kucu bez njegovog odobrenja. “ (Muttefekun alejhi)

Kajs.b. Ebi Hazim pripovjeda :”Kada Ebu Bekr.r.a. posjetio jednu zenu po imenu Zejneba, iz plemena Ahmes, primjetio je da ne govori. On zapita prisutne-Sta joj je ? Zastp me odgovori? –Zavjetovala se da ce obaviti hadzdz suteci-rekose mu.Govori- naredi joj.To nije dozvoljeno, jer je naslijedje iz dzahilijjeta! I zena progovori” (Buhari)


Ebu Hurejre r.a. prenosi da je cuo od Allahovog Poslanika a.s. kada kaze:”Postite petak samo onda kada postite dan pije ili poslije njega.” (Muttefekun alejhi)

Ibn Omerr.a. kazuje:”Allahov Poslanik a.s. je zabranio neprekidni post. Ashabi mu rekose-Ali ti neprekidno postis bez jela i pica u toku noci? Ja nisam kao vi, mene Gospodar hrani i poji.”-Rekao je on..” (Muttefekun alejhi)

Ummu Seleme.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Onaj ko jede i pije iz srebrenog i zlatnog posjudja u svoj stomak saljeva vatru dzehennema.” (Muttefekun alejhi)

Huzejfe r.a. kazuje:” Allahov Poslanika.s. nam je zabranio da oblacimo svilu i brokat, i da pijemo iz zlatnog i srebrenog posudja.Tada je rekao:-To je za nevjernika na ovom,a za vjernike na onom svijetu.” (Muttefekun alejhi)


17.12.2005.

ZABRANJENO JE OBAVLJATI NAMAZ PREMA KABURIMA I ISpRED ONOGA KO KLANJA, a POKUDENO JE GLADNOM COVJEKU KLANJATI KADA SE JELO POSTAVI NA SOFRU I POKUDJENO JE KLANJATI ONOME KO SE OSJECA POTREBU ZA OBAVLJANJEM NUZDE

Ebu Mersed Kennaz b.Husejn r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika, a.s. kada je rekao:” Ne klanjajte prema kaburima i ne sjedajte na njih.” (Muslim)

Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Bolje vam je da sjednete na zeravicu, da vam progori odjecu i da vas oprzi, nego da sjednete na kabur.” (Muslim)

Dzabir.r.a.kazuje:”Allahov Poslanik je zabranio ukrasavanje kabura, sjedenje i zidanje na kaburima.” (Muslim)

Ebu Dzuhejm Abdullah b.Haris.b Simme el-Ensari prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:”Kada bi znao koliki grijeh cini onaj ko prolazi ispred klanjaca, bilobi mu bolje da saceka cetrdeset (dana,mjeseci ili godina) nego da prodje ispred njega.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:Kada se prouci ikamet, onda je dozvoljeno klanjati samo farz za koji je ikamet proucen.” (Muslim)

Aisa.r.a. prenosi da je cula kada je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Ne obavljajte namaz kada se jelo postavi i ne obavljajte namaz kada osjecate potrebu za obavljanjem nuzde.” (Muslim)

Ebu Sa’sa pripovjeda:”Jedne prilike dok smo sjedili sa Ebu Hurejreom u dzamiji zauci ezan. Jedan covjek ustade i podje prema izlazu.Ebu Hurejre, ga je pratio pogledom i kada izadje iz dzamije rece:-Ovaj je neposlusan Allahovom Poslaniku .a.s.”(Muslim)

17.12.2005.

POSLIJE JACIJE NAMAZA ...

Ebu Berze, r.a.kazuje:”Allahov poslanik.a.s. je prezirao spavanje prije jacije i sijeljenje poslije jacije namaza.“ (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:” Kada se zena ne odazove muzevom pozivu u postelju i on zanoci srdit na nju, meleki je proklinju sve do sabaha.” (Muttefekun alejhi)15.12.2005.

MALO O ZABRANAMA U KUCAMA

Ibn Dzabir, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "Pokrijte posudje sa hranom, zavezite mjesine sa vodom, zatvorite vrata i pogasite svjetiljke jer tada sejtan moze uci u mjesinu, otvoriri vrata ili otkriti posudu. A ako ne mozete nista drugo uciniti nego da preko posude stavite stap, stavite ga i spomenite Allahovo ime, jer i mis moze ukucanima zapaliti kucu!”(Muslim)

Ibn Omer,r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,a.s.rekao:”Ne ostavljajte u kucama upaljenu vatru kada spavate.”

Ibn Mes’ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,a.s.rekao:”Ne pripada nama onaj ko se udara po obrazima, dere odjecu i narice kao u dzahilijetu!” (Muttefekun alejhi)

Ibn Omer .r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Na Sudnjem Danu ce biti kaznjeni oni koji prave likove, reci ce im se:-Ozivite ono sto ste pravili!” (Muttefekun alejhi)

Aisa r.a. kazuje :”Pred povratak Allahovog Poslanika.a.s.sa jednog putovanja bila sam zastrla prozor zavjesom na kojoj su bile slike. Kada je to ugledao, lice Allahovog Poslaika,a.s.pocrveni-Aisa!Allah ce kazniti najtezom kaznom na Sudnjem danu one koji oponasaju Allahovo stvaranje! –rece mi.Zastor smo pocijepali i od njega napravili jedan ili dva jastuka.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Talha r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Meleki ne ulaze u kucu u kojoj se nalazi pas ili slika” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre .r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:”Ko bude drzao psa, psim u svrhu cuvanja stoke i usjeva, svaki dan ce mu nagrada na dobra djela biti umanjivanja koliko brdo Uhud (Kirat) (Muttefekun alejhi)

U Muslimovoj predaji se jos kaze:” Ko bude posjedovao psa, osim psa za lov, ili za cuvanje stoke i usjeva, nagrada ce mu svaki dan biti umanjena za dva kirata.” (Muslim)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Ako cujete nekoga da se u damiji raspituje za izgubljenu zivotinju recite mu:”Allah ti je ne vratio! Jer dzamije nisu zbog toga pravljene.” (Muslim)


Dzabir r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Ko jede luk ili bijeli luk, neka se udalji od nas, ili neka napusti damiju.” U muslimovoj predaji se kaze:”Ko jede luk bijeli luk ili prasu, neka se ne priblizava damiji jer i meleki osjecaju neprijatnost od onoga od cega je ljudi osjecaju.” (Muttefekun alejhi)

15.12.2005.

O ZABRANI CUPANJA BIJELIH DLAKA IZ BRADE I KOSE, I ZABRANI CUPANJA BRADE KAD TEK POCNE NICATI

‘Amr bin Suajb od oca prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:” Ne cupajte sijede vlasi jer su one svjetlo muslimana na Sudnjem danu.” (Ebu Davud, Tirmizi, basen)

Aisa r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:”Djelo koje neko ucini, a bude suprotno Islamu, bice odbaceno.” (Muslim)

15.12.2005.

O ZABRANI POSJECIVANJA VRACEVA ASTROLOGA, GATARA, BACACA GRAHA, PILJAKA, JECMA I TOME SLICNO

Kabisa b.Muharik.r.a. kazuje da je cuo Allahovog Poslanika.a.s. kada je rekao:”U idolatriju spada proricanje sudbine, gatanje iz leta ptica i bacanje piljaka.” (Ebu Davud sa basen senedom)

‘Urve b.’Amir.r.a. prica da je neko pred Allahovim Poslanikom spomenuo zle predznake, na sto je on rekao:”Od svega su najbolji dobri predznac, ali nikakvi losi predznaci ne mogu sprijeciti muslimana. Ako ugledate nesto neugodno proucite:”Gospodaru moj, samo Ti dajes dobro, samo Ti zasticujes od zla, i samo Tebi pripadaju vlast i moc.” (Ebu Davud sa sahih senedom)


Aisa.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. ucio kada vjetar zapuse:”Gospodaru, ja Te molim za dobro ovoga vjetra, za dobro koje nosi, i za dobro sa kojim je poslan, a utjecem Ti se od njegovog zla, zla kogeg nosi i zla sa kojim je poslan.” (Muslim)

Ibn Omer,r.a.pripovjeda:”Kada je Sa’d b.’Ubade r.a. bio na samrti, dosli su da ga obidju Allahov Poslanik,a.s. ’Abdurrahman b.’Avf,Sa’db.Ebi Vekkas i ;Abdullah b. Mes’ud, r.a. Kada su usli u kucu zatekose ga u nesvjestici, i Allahov Poslanik, a.s. upita; ”-Je li ispustio dusu?”-Nije, Allahov Poslanice – odgovorise. Allahov Poslanik a.s. zaplaka i ljudi zaplakase vidjevsi ga da place. Potom im rece: -Zar ne cujete?Allah ne kaznjava zbog suznih ociju i tuznog srca, nego kaznjava zbog ovoga ili se smiluje – i on pokaza na jezik.” (Muttefekun alejhi)

15.12.2005.

ZAKLETVE I POKUDJENI GOVOR

Ibn Omer.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: " Allah vam zabranjuje da se zaklinjete ocevima, a ko hoce da se zakune neka se zakune Allahom ili neka suti” (Muttefekun alejhi)

Burejde.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Ko se zakine govoreci Nemao Nista s Islamom! –ako slaze bice onakav kao sto je rekao a ako iskreno kaze u Islam se nece vratiti neostecen.” (Ebu Davud)

Ibn Mes’ud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Ko se lazno zakune da bi prigrabio imetak muslimana, susresce Allaha srditog. “ Zatim nam je Allahov Poslanik a.s. kao Kur’ansku potvrdu proucio:” Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje prodaju za nesto sto malo vrijedi!- na onom svijetu nikakva dobra nece imati, Allah ih nece ni osloviti, niti ce na njih paznju obratiti na Sudnjem danu, niti ce ih grijeha ocistiti – njih bolna patnja ceka.” El Imran,77

Abdullah b.’Amr b.’As r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "Veliki grijesi su:Pripisivanje druga Allahu, neposlusnost roditeljima, ubistvo neduzne osobe i lazno zaklinjanje.” Prema drugoj predaji:”Jedan beduin je upitao Allahovog Poslanika.a.s.:-Allahov Poslanice, koji su veliki grijesi? –Pripisivanje druga Allahu-odgovori mu. A potom koji?-Lazna zakletva-A sta je to lazna zakletva? –“Zakletva kojom se nepravedno prisvaja tudji imetak!” (Buhari)

Abdurrahman b.Semure r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "Kada se zakunes necim, a potom htjednes uciniti nesto bolje od toga, ucini sto smatras boljim, zatim se iskupi zbog zakletve koju si prekrsio.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Zaklinjanje pri prodaji, prodaje robu ali unistava bereket. “ (Muttefekun alejhi)

---------------------------------------------------------------------------------

Ibn Omer,.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao:” Ko u ime Allaha zamoli zastitu, zastitite ga, ko ime Allaha zatrazi , prodajte mu , ko vas pozove, odazovitemu se , ko vam ucini dobrocinstvo uzvratite mu, a ako ne mozete, onda molite Allaha za njega sve dok ne pomislite da ste mu uzvratili punom mjerom.” Ibn Davud i Nesai sahih

Burejde.r.a,prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "[b]
Ne govorite munafiku:gospodine! Jer ako on bude gosodin medu vama, onda ste rasrdili vaseg Gospodara!”[/b] Ebu Davud sa sahih senedom

Ebu Zerr.r.a.kazuje da je cuo Allahovog Poslanika.a.s. kada je rekao: “ Ko muslimanu kaze KAFIRE ili ALLAHOV NEPRIJATLJU! A on ne bude doista takav, njegove rijeci ce se vratiti njemu.”(Muttefekun alejhi)

Ibn Mes’ud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "[b]
Vjernik ne vrijedja , ne proklinje, nije bestidan i besraman.”[/b] Tirmizi basen

Dzabir.b.Abdullah.r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:”Najdrazi i najblizi meni na Sudnjem danu bice ljudi najljepseg morala,a najmrzi i najudaljeniji od mene na Sudnjem danu bice brbljivci, hvalisavci i oni koji usiljeno govore.” Tirmizi

Aisa.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "Nemojte govoriti zlo mi je, nego recite , mucno mi je.” (Muttefekun alejhi)

Ibn.Mes’ud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: Nije dozvoljeno zeni koja se druzi zsa nekom zenom da opisuje svome muzu kao da je on sam gleda.” (Muttefekun alejhi)

Huzejfe b.Jeman r.a. prenosi daj e Allahov Poslanik.a.s. rekao:” nemojte govoriti : Sto htjedne Allah i sto htjedne taj i taj, nego recite: sto htjedne Allah, a zatim sto htjedne taj i taj.” (Ebu Davud,sahih)

13.12.2005.

O ZABRANI GLEDANJA U STRANU ZENU I LIJEPOG DJECAKA BEZ VJERSKI OPRAVDANO RAZLOGA


Uzviseni Allah kaze:”Reci vjernicima neka obore poglede svoje.” En Nur,30

“I sluh, i vid, i razum, za sve to ce se zaista odgovarati.” (El-Isra,36)

“On zna poglede koji kriomice i ono sto je zabranjeno gledaju,a i ono sto grudi kriju.” (El-Mu’min,19)

“..jer , Gospodar tvoj je zaista u zasjedi.” (El Fedzr.14)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik .a.s.rekao: “Covjeku je odredjen i udio u bludu, sto ce on neminovno i uciniti, blud ociju je pogled, blud usiju je slusanja, blud jezika je govor, blud ruku je dodir, blud nogu je koracanje, dusa zeli i nada se a spolni organ to sve potvrdjuje ili negira.” (Muttefekun alejhi)
Ebu Se’id el Hudri r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:” Cuvajte se sjedenja po javnim putevima! Allahov Poslanice, nama je potrebno da se tu okupljamo i razgovaramo –rekose. Ako se tu vec morate sakupljati, onda dadnite putu njegovo pravo? – A sta je pravo puta, Allahov Poslanice? Obaranje pogleda, ne uznemiravanje drugih, odvracanje selama i naredivanje dobra, a odvracanje od zla.” (Muttefekun alejhi)

Dzerir.r.a.kazuje da je pitao Allahovog Poslanika a.s. o iznenadnom pogledu, na to mu je on odgovorio:”Obori pogled!” (Muslim)


Ummi Selama r.a. prenosi:”Bila sam kod Allahova Poslanika s.a.v.s.,a bila je kod njega Mejmuna, pa dodje i Ibnu Mmmi mektum. TO je bilo poslije naredenja pokrivanja . Poslanik s.a.v.s.rece:”Zastrite se od njega.”Mi rekosmo:”Allahova Poslanice, zar on nije slijep. On nas, niti vidi, niti zna.” Poslanik s.a.v.s. rece:”A jeste li vas dvije slijepe ? Nevidite li vi njega?” (Ebu Davud i Tirmizi basen-sahih)

Ebu Se’id r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Nije dozvoljeno muskarcu da gleda u stidni dio dijetla drugog muskarca, niti je dozvoljeno zeni da gleda u stidni dio tijela druge zene i nije dozvoljeno muskarcu da spava sa muskarcem, a zeni sa zenom, pod jednim pokrivacem.”

13.12.2005.

ZABRANJENO JE OSAMITI SE SA ZENOM KOJA NIJE BLIZA RODBINA

Uzviseni Allah kaze:”A ako od njih nesto trazite, trazite to iza zastora.” (El Ahzab,53)

‘Ukbe b’Amir,r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Cuvajte se osamljivanja sa zenama koje vam nisu bliza rodbina! Jedan ensarija zapita –A muzev brat?-Muzev brat je kao smrt.” (Muttefekun alejhi)


Ibn ‘Abbas,r.a.prenosi da je Allahpov Poslanika.s.rekao:”Muskarcu nije dozvoljeno da se osami sa stranom zenom, osim u prisustvu njenog blizeg rodjaka (mahrema).” (Muttefekun alejhi)

Burejdah r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Zabranjene su zene mudzahidima koji nisu izasli u borbu kao sto su im zabranjene njihove majke. Kada oni koji ostaju kod kuce preuzmu brigu o porodici mudzahida, pa ga iznevjere, stajace na sudnjem danu i uzece iz njegovih dobrih dijela koliko hoce, dok se ne zadovolje.”Zatim je Allahov Poslanik,s.a.v.s.okrenuo nama pa upita:”A sta vi o tome mislite?” (Muslim)

13.12.2005.

ZABRANJENO JE MUSKARCIMA DA OPONASAJU ZENE, A ZENAMA MUSKARCE U ODIJEVANJU, HODU I SLICNO

Ibn ‘Abbas,r.a.prenosi: ”Allahov Poslanika.s.je prokleo zenstvene muskarce i muskobanjaste zene.”(Buhari)

Prema drugoj predaji:” Allahov Poslanik.a.s. je prokleo muskarce koji oponasaju zene u nosnji i zene koje u nosnji oponasaju muskarce.” (Buhari)

Ebu Hurejre r.a. prenosi :” Allahpov Poslanika.s.v.s. je prokleo covjeka koji nosi zensku odjecu, a zenu koja nosi musku odjecu.” (Ebu Davud, Muslim)
Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao: ”Dvije vrste stanovnika dzehennema necu vidjeti:Narod sa bicevima u rukama, koji su kao kravlji repovi, i s njima udaraju ljude, i zene obucene a otkrivene , koje zanose u hodu i druge tome pozivaju i okrenute od pokornosti Allahu, glave im kao krive grbe deve. One nece uci u dzennet niti ce osjetiti njegova mirisa, a zasigurno se njegov miris osjeca na ogromnoj daljini.” (Muslim)
Alija.r.a.prenosi:”Allahov Poslanik,a.s. je zabranio zenama da obriju glavu.”

Ibn Omer.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik a.s.ugledao djecaka kome su obrijali samo jedan dio gleave.Allahov Poslanik.a.s.i je to zabranio rekavsi”Ili mu obrijte cijelu glavu, ili je ne dirajte!” (Ebu Davud. Sahih Sened)

Uzviseni Allah kaze:”Oni se mimo Allaha zenskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do sejtanu – prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: -Ja cu se sigurno potruditi da preotmem za sebe odreden broj Tvojih robova, i navodicu ih, sigurno, na stranputice i primamljivacu ih, sigurno, laznim nadanjima, i sigurno cu im zapovijedati pa ce se stoci usi rezati i zaista cu im narediti pa ce stvorenja Allahova mijenjati!” (En Nisa’,117-119)

Ibn.Mes’ud r.a. jedne prilike rece:”Allah je prokleo zene koje tetoviraju i koje se tetoviraju, i zene koje cupaju obrve i stanjuju zube uljepsavajuci se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!

Kada mu je jedna zena prigovorila zbog toga, on joj odgovori:-A zasto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allahov Poslanika.s. i cije prokletstvo je u Allahovoj Knjizi? Uzviseni Allah kaze:Ono sto vam Poslanik da to prihvatite, a ono sto vam zabrani ostavite! El Hasr,7) (Muttefekun alejhi)

11.12.2005.

ZABRANJENO JE OPONASATI SEJTANA I NEVJERNIKE

Ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik .a.s.rekao:”Ne jedite i ne pijte lijevom rukom, jer sejtan jede i pije lijevom rukom.” (Muslim)

11.12.2005.

O DJELIMA ZA KOJA SE MOZE POMISLITI DA SE CINE IZ LICEMJERJA, A NE CINE

[b]
Ebu Zerr,r.a.kazuje da je Allahpov Poslanik,a.s. upitan:”Ako covjek radi dobro djelo pa gal judi pohvale zbog toga? – To je i ovo svjetska radost vjernika.”[/b]
Muslim

11.12.2005.

ZABRANA HVALISANJA I UGNJETAVANJA

Uzviseni Allah u suri “NEDZAM 32.ajet kaze:”..zato se ne hvalisite bezgrjesnoscu svojom.On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.” I zato kaze u suri “Šura“ ,42 ajet:”A odgovarace oni koji ljude tlace i bez ikakva osnova red na zemlji remete, njih ceka bolna patnja.”

Ljad b.Himar .r.a.prenosi daj e Allahov Poslanik. S.a.v.s. rekao :” Uzviseni Allah mi je objavio da vi jedan drugom budete ponizni pa da niko nikoga ne ugnjetava i da se ni jedan ne hvalise nad drugim.” (Muslim)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Kada jedan covjek rekne:Propao i stradao je svijet, on je najveci stradalnik.” (Muslim)

U poznatoj predaji stoji:”Ova zabrana osude je za onog koji to cini iz licne samodopadljivosti, iskljucujuci za sebe od propasti, koji potcjenjuje i omalozava druge i uzdize se iznad njih. TO je ocita zabrana, haram. A sto se tice onoga koji zapaza nedostatke svijeta u vjerskim poslovima, pa tu osudu izrekne i svoje misljenje kaze iz brizljivosti za svijetom i za vjerom, onda nema zamjerke.Tako su to protumacili ucenjaci i objasnili.Izmedjuosttalih imama je i Malik.b.Enes, Hatabi, Humejdi i dr.”

11.12.2005.

O ZABRANI UZNEMIRAVANJA DRUGIH

Uzviseni Allah kaze:”A oni koji vjernike i vjernice vrijedaju,a oni to ne zasluzuju, tovare na sebe klevetu i ociti grijeh.” (El-Ahzab, 58)

Abdullah b.’Amr b.’As prenosi da je Allahov Poslanik a.s.rekao: “Musliman je onaj od cijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a muhadzir je onaj ko napusti ono sto je Allah zabranio.” (Muttefekun alejhi)

11.12.2005.

O ZABRANI MEDUSOBNE MRZNJE,PREKIDANJE VEZA I IZBJEGAVANJA


Uzviseni Allah kaze:” Samo su vjernici braca.” (El-Hudzurat,10)

“Vjernici su prema vjernicima ponizni,a prema nevjernicima ponositi.” (El-Maide,54)

“Muhamed je Allahov Poslanik,a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni medju sobom.” (El-Feth,29)

Enes.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Nemojte se medusobno mrziti, nemojte jedni drugima zavidjeti i okretati ledja, i nemojte jedni druge izbjegavati, nego robovi Allahpovi, budite braca! Vjerniku nije dozvoljeno da napusti svoga brata vise od tri dana.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre.r.a.prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:Vrata dzenneta se otvaraju svakoga ponedeljka i cetvrtka, i oprosti se svakom robu koji Allahu ne pripisuje druga, izuzev onoga ko je zavadjen sa svojim bratom muslimanom. Tada se kaze:-Sacekajte ovu dvojicu dok se izmire,sacekajte ovu dvojicu dok se izmire!” (Muslim)

11.12.2005.

O ZABRANI ZAVIDNOSTIUzviseni Allah kaze:”Zar ljudima zavide na onome sto im je Allah iz obilja Svoga darovao? (En-Nisa’54)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s.rekao:”Cuvajte se zavisti, jer zavist unistava dobra djela kao sto vatra unistava drva.” (Ebu Davud)

11.12.2005.

O ZABRANI UHODENJA I PRISLUSKIVANJA RAZGOVORA LJUDI KOJI TO NE ZELE

Ebu Hurejre.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Cuvate se sumnjicenja,jer je sumnjicenje nalazniji govor. Nemojte prisluskivati, nemojte spijunirati, nemojte se natjecati, nemojte zavidjeti jedni drugima, nemojte se medjusobno mrziti, nemojte jedni drugima okretati ledja, budite braca, o Boziji robovi, kao sto vam je On naredio. Musliman je muslimanu brat i on mu ne cini nepravdu , ne ponizava ga i ne prezire. Bogobojaznost je ovdje,, on pokaza svoje grudi-Dovoljno je covjeku zla da pezire svog brata muslimana.Allah ne gleda u vasa tijela niti u vase likove, nego gleda u vasa srca i vasa djela.” (Muslim)

Pred Ibn Mes’uda r.a. dovedose jednog covjeka i rekose mu:”Ovom covjeku kaplje vino sa brade?” Zabranjeno nam je da ljude uhodimo, odgovori on,ali ako nesto bude ocito, prema njemu cemo presuditi.” (Ebu Davud,basen sahih)

11.12.2005.

ZABRANJENO JE LOSE MISLITI O MUSLIMANIMA BEZ PRIHVATLJIVOG OPRAVDANJA


Uzviseni Allah kaze:”O vjernici , klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su zaista grijeh.” (El-Hudzurat,12)

Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik a.s. rekao:”Cuvajte se sunji, jer sunje su najlaznije pomisli.” (Muttefekun alejhi)

11.12.2005.

O ZABRANI POTCJENJIVANJA MUSLIMANA


Uzviseni Allah kaze:”O vjernii,neka se muskarci jedni drugima ne rugaju, mozda su oni bolji od njih , a ni zene drugim zenama, mozda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne nazivajte jedni druge ruznim madimcima! O kako je ruzno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju –sami sebi cine nepravdu.” (El-Hudzurat,11)

“Tesko svakom klevetniku-podrugljivcu!” (El-Humeze,1)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Dovoljno je covjeku grijeha da podcjenjuje svoga brata muslimana.” (Muslim)

Ibn Mes’ud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Nece uci u dzennet onaj u cijem srcu bude trun oholosti!

Neko voli da ima lijepu odjecu i obucu? Zapita jedan covjek.
Allah je lijep i voli ljepotu.Oholost je neprihvatanje istine i preziranje ljudi – odgovori Allahpov Poslanik.a.s.

Dzundub .b.Abdullah r.a.prenosi da je Allahov Poslanik a.s. kazivao:” Jedan covjek se zaklinjao: - Tako mi Allaha, Allah nece oprostiti tom i tom covjeku! Pa mu je Allah odgovorio: Ko je taj sto se zaklinje Mojim imenom da Ja necu oprostiti tome i tome? Njemu sam vec oprostio,a tebi djela ponistio!”

11.12.2005.

O ZABRANI ISKAZIVANJA ZLURADOSTI ZBOG NESRECE MUSLIMANA

Uzviseni Allah kaze:”Samo su vjernici braca.” (El-Hudzurat,10)

“One koji zele da se medju vjernicima siri razvrat, ceka kazna i na ovom i na buducem svijetu.” (En-Nur,19)

Vail b.Eska’ r.a.prenosi: Allahov Poslanik a.s. je rekao: “ NE raduj se nesreci drugog, jer mozda se Allah njemu smiluje a tebe iskusa.” (Tirmizi, basen)

11.12.2005.

O ZABRANI VRIJEDJANJA LJUDI ZBOG NJIHOVOG PORIJEKLA

Uzviseni Allah kaze:” Oni koji vjernike i vjernice vrijedaj u, a oni to ne zasluzuje, tovare na sebe klevetu i ociti grijeh.” (El-Ahzab,58)

11.12.2005.

O ZABRANI PREVARE I OBMANJIVANJA

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s.rekao:”Ne pripada nama onaj ko se protiv nas oruzjem bori, i ne pripada nama onaj ko nas vara.”

U drugoj predaji se prenosi da je Allahov Poslanika.s. naisao pored gomile hrane u koju je zavukao ruku, i kada je osjetio vlagu pod prstima zapita prodavaca:”Sta je ovo vlasnice hrane?”
Pokisnulo je ,Allahov Poslanice
Zasto vlaznu hranu nisi stavio na vrh da je ljudi vide? Ne pripada nama onaj ko nas vara!” (Muslim)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s.rekao:Ne pripada nama onaj ko zavadi covjek i zenu, ili slugu i gospodara.” (Ebu Davud)

Abdullah b.’Amr b.’AS.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s.rekao:”Pri kome budu cetri svojstva, bice pravi munafik, a pri kome bude jedno od tih svojstava, pri njemu ce biti svojstvo licemjera sve dok ga ne ostavi:iznevjeri kada mu se nesto povjeri,laze kada govori, prevari kada obeca i prelazi granicu kada se prepire.” (Muttefekun alejhi)

Ibn Mes’ud Ibn Omer i Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao: "
Na sudnjem danu ce svaki varalica imati zastavu, pa ce se reci-To je prevara tog i tog!”

Ebu Se’id El-Huderi r.a. prenosi da je Allahov poslanik.a.s.rekao:” Na Sudnjem danu ce svaki varalica imati kod straznjice zastavu, koja ce biti velika prema velicini njegove prevare.A najveci varalica je vladar koji vara narod.” (Muslim)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanika.s. rekao :” Uzviseni Allah porucuje-Ja cu na Sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi-covjeku koji zada rijec zaklinjuci se u Moje ime pa prevari, onome ko slobodnog covjeka proda kao roba pa potrosi te pare, i covjeku koji ne dadne platu iznajmljenom radniku koji mu zavrsi ugovoreni posao.” (Buhari)

11.12.2005.

O ZABRANI VRIJEDANJA ZBOG UDIJELJENE SADAKE

Ebu Zerr.r.a.pripovjeda da je Allahov Poslaink.a.s.tri puta ponovio rijeci:”Na sudnjem danu Allah nece razgovarati sa tri vrste ljudi, niti ce ih pogledati niti od grijeha ocistiti, nego ce ih zestoko kazniti.

Ebu Zerr rece:-Izgubljeni su i propali! A ko su oni, Allahov Poslanice? Onaj ko nosi dugu odjecu iz oholosti, onaj ko vrijeda za udijeljenu sadaku, i onaj ko prodaje robu lazno se zaklinjuci.”

08.12.2005.

ZABRANJENO JE VRIJEDATI MRTVE BEZ RAZLOGA ILI VJERSKOG OPRAVDANJA

Aisa r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik.a.s.rekao:”Ne vrijedajte mrtve, jer su oni vec nasli sto su zasluzili.” (Buhari)

08.12.2005.

BEZRAZLOZNO VRIJEDJANJE MUSLIMANA JE ZABRANJENO

Uzviseni Allah kaze:”A oni koji vjernike i vjernice vrijedaju, a oni to ne zasluzuju, tovare na sebe klevetu i ociti grijeh.” (El-Ahzab,58)

Ibn Mes’ud r.a.prenosi da je Allahov Poslanik,a.s.rekao:” Vrijedanje muslimana je veliki grijeh , a njegovo ubojstvo je kufr.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre r.a. kazuje da je Allahovom Poslaniku a.s.doveden covjek koji je pio alcohol i on naredi:”Izbatinajte ga!”

Neki su ga udarali rukama.Neki obucom.A neki odjecom.Kada se covjek udaljio neki povikase:- Allah te ponizio!-Ne govorite tako, rece Allahpov Poslanika.s. –Ne pomazite sejtanu protiv njega. (Buhari)

08.12.2005.

DOZVOLJENO JE UOPSTENO PROKLINJANJE VELIKIH GRIJESNIKA

Uzviseni Allah kaze:”Neka je Allahovo prokletsvo na mnogobosce!(Hud,18)

A onda ce jedan glasnik viknuti – Neka je Allahovo prokletstvo nad onim koji su sami sebi nanijeli nepravdu!” (El-A’raf,44)

08.12.2005.

ZABRANJENO JE POIMENICNO PROKLINJATI NEKOG COVJEKA ILI ZIVOTINJU

Ebu Zejd Sabit b.Dahhak.r.a.(spada u one koji su dali zakletvu na vjernost na Hudejbiji) kazuje da je Allahov Poslanik,a.s.rekao:”Ko se namjerno i lazno zakune dragom vjerom osim Islama, bice onakav kao sto se je zakleo; ko izvrsi samoubojstvo, na Sudnjem danu ce biti kaznjen predmetom kojim je samoubojstvo izvrsio;covjek nije obavezan izvrsiti zavjet ako je izvan njegove mogucnost; a proklinjanje mu’mina je isto kao i njegovo ubojstvo.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik a.s.rekao:”Istinoljubiv covjek ne moze biti proklinjac.” (Muslim)

Ebu Derda’ r.a.Prenosi da je Allahov Poslanik a.s.rekao:”Na Sudnjem danu proklinjaci nece biti sefa’cije niti sehidi.” (Muslim)

Semure b.Dzundub r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik .a.s.rekao: “Ne proklinjite jedni druge Allahpovim prokletstvom, niti Allahpovom srdzbom, niti dzehennemskom vatrom.” (Ebu Davud, Tirmizi, basen-sahih)

Ebu Derda r.a.prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
“Kada covjek nekoga prokune, prokletsvo se uzdigne na nebesa i pred njim se zatvore nebeska vrata. Zatim se, kada se spusta na Zemlju, pred njim zatvore zemaljska vrata, i prokletstvo krene desno i lijevo. Ako ne nadje izlaz, prokletstvo se spusti na onoga ko je proklet, ako je bio za toga, a ako nije, onda se vrati onome ko je proklinjao.” (Ebu Davud)

08.12.2005.

LAZNO SVJEDOCENJE JE NAJSTROZE ZABRANJENO


Uzviseni Allah kaze:” Klonite se laznog govora.” El-Hadzdz,30

I ne povodi se za onim sto ne znas! “ (el-ISra)

On ne izusti ni jednu rijec, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.” (Kaf,18)

Gospodar tvoj je, doista u zasjedi.” (El-Fezr,14)


“I oni koji ne svjedoce lazno.” (El Furkan, 72)

Ebu Bekr r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”[b]Hocete li da vam kazem koji je grijeh najveci?”

Hocemo -odgovorismo, a on rece:
“Prepisivanje druga Allahu i ne poslusnost roditeljima.” [/b]Allahov Poslanik a.s.je bio naslonjen, potom se uspravi pa rece: “I Lazno svjedocenje!”
Zatim je ponavljao zadnje rijeci toliko da smo pomislili-Da hoce usutiti!” (Muttefekun alejhi)

08.12.2005.

O PODSTICANJU NA PROVJERAVANJE SVEGA STO SE GOVORI ILI PRENOSI

Uzviseni Allah kaze:”I ne slijedi oo sto ne znas.” (El-Isra’,36)

“I on ne izgovori ni jednu rijec, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.” (Kaf,18)

Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahpov Poslanika.s.rekao:”Dovoljno je covjeku lazi da prica sve sto cuje.” (Muslim)

Semure.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Lazac je onaj ko od mene prenese hadis znajuci da je to laz.” (Muslim)

Esma r.a.prenosi da je jedna zena zapitala:”Allahov Poslanice, je li mi grijeh da se pred inocom pretvaram kako me muz necim odlikuje?
Onaj ko se pretvara da se necim odlikuje je kao onaj ko obmanjuje druge oblaceci tudju odjecu.”(Muttefekun alejhi)

08.12.2005.

O ZABRANI LAZI

Uzviseni Allah kaze:”I ne povodi se za onim sto ne znas!(El-Isra,36)

“On ne izusti ni jednu rijec, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.”

Abdullah b.Mes’ud r.a.prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Istina vodi dobrocinstvu, a dobrocinstvo vodi u dzennet, i covjek govori istinu sve dok se kod Allaha ne upise insinoljubivim. Laz dovodi u razvrat, a razvrat vodi u dzehennem, i covjek laze sve dok se kod Allaha ne upise lascem” (Muttefekun alejhi)

Abdullah b.’Amr .r.a.prenosi da je Allah Poslanik.a.s.rekao:”Pri kome budu cetiri svojstva bice cisti licmjer, a pri kome bude jedno od tih svojstava pri njemu ce biti svojstveno licemjerja s ve dok ga ne ostavi:iznevjeri kada (Muslim) use nesto povjeri, laze kada govori, prevari kada obeca i prelazi granicu kada se prepire.” (Muttefekun alejhi)

Ibn ‘Abbas r.a.prenosi da je Allahpov Poslanika.s.rekao:”Ko bude pricao lazne snove, zaduzice se da u cor sveze dvije dlake,sto nece moci uciniti, ko bude prisluskivao razgovor ljudi koji to ne zele, na Sudnjem danu u usi ce mu se nasuti olovo, ko bude nactao sliku bice kaznjen i naredice mu se da u nju udahne dusu, ali to nece moci uciniti.” (Buhari)

Ibn Omer,r.a.prenosi da je Allahov Poslanik,a.s.rekao:”Najveca laz je da covjek govori kako je usnio ono sto nije usnio.” (Buhari)

07.12.2005.

KADA JE OGOVARANJE DOZVOLJENO

[b]Aisa r.a.prica da je jedan covjek zatrazio da od Allahovog poslanika a.s. na sto on rece:«Dopustite mu, los li je on covjek!» (Muttefekun alejhi)


Aisa r.a. prenosi da je Allahpov Poslanika.s. rekao «mislim da ta dvojica ljudi ne znaju nista o Islamu» (Buhari)

Zejd b.Ekram r.a. pripovjeda: «Na jedno, putovanju sa Allahovim Poslanikom, ljude je zadesila oskudica, zbog cega Abdullah b.Ubejj rece: “Ne udjeljujte nista onima koji su uz Allahovog Poslanika, ne bi li ga napustili! Ako se vratimo u Medinu, sigurno ce jaci iz nje protjerati slabije! Kada sam rekao Allahovom Poslaniku a.s. sta je rekao , on pozva Abdullaga b.Ubejja i Abdullah mu se zakle najvecom zakletvom da to nije rekao. Zejd je slagao Allahovom Poslanikus.a.v.s. rekose neki. To me je tesko boljelo sve dok Allah nije objavio ajet koji je potvrdio istinitost mojih rijeci: “..Kada ti dođu licemjeri”
-Allahov Poslanik.a.s. ih je pozvao da ih zamoli Allaha da im oprosti, na sto su oni oholo otresli glavama.” (Muttefekun alejhi)

-Aisa.r.a. prenosi da je Hinda, zena Ebu Sufjana rekla Allahovom Poslaniku a.s.”Ebu Sufjan je skrt covjek, ne daje mi onoliko koliko je potrebno meni i djeci, osim ako ja nesto uzmem bez njegovog znanja?
“Uzimaj umjereno, onoliko koliko je dovoljno tebi i djeci –odgovori joj Allahpov Poslanik.a.s.”(Muttefekun alejhi)[/b]

07.12.2005.

O ZABRANI PRENOSENJA TUđIH RIJECI SA NAMJEROM SIJANJA RAZDORA MeđU LJUDIMA

[b]Huzjefe r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik.a.s.rekao:»Nece uci u dzennet onaj koji prenosi tudje rijeci.» (Muttefekun alejhi)

Ibn 'Abbas r.a.prenosi da da je Allahov Poslanik a.s. prosao pokraj dva kabura i rekao: «Ova dvojica se sada kaznjavaju, a ne kaznjavaju se zbog velikog grijeha, ali on je doista velik kod Allaha! Prvi je prenosio tudje rijeci, a drugi se nije sakrivao kada je obavljao malu nuzdu.» (Muttefekun alejhi)[/b]

07.12.2005.

ZABRANJENO JE TuđE RIJECI PRENIJETI VLASTITIMA, KADA ZA TO NEMA RAZLOGA; A POSTOJI BOJAZAN DA CE DOCI DO SMUTNJE I TOME SLICNO

Ibn Mes’ud r.a.prenosi da je Allahov Poslanik .a.s.rekao “Ne prenosite mi nista jedni o drugima, jer ja hocu da izađem među vas mirne savjesti.» (Ebu Davud, Tirmizi , daif)

07.12.2005.

O PREZRENOSTI LICEMJERSTVA

[b]

Ebu Hurejre r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik.a.s.rekao:»Ljudi su kao metali, najbolji u Islamu su oni koji su bili najbolji u doba dyahilijeta ako shvate vjeru. Najbolji ljudi za upravljanje su oni koji to najvise izbjegavaju, a najgori ljudi su licemjeri, koji jednima govore jedno a drugima drugo.» (Muttefekun alejhi)

Muhammed.b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b.Omera r.a.: «Kada posjecujemo vladare mi govorimo suprotno onome sto govorimo kada izadjemo?»

Abdullah im odgovori-«To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika.a.s.» (Buhari)[/b]

06.12.2005.

ZABRANJENO JE SLUSATI OGOVARANJE, A ONAJ KO CUJE ZABRANJENO OGOVARANJE DUZAN JE DA GA PREKINE ILI DA OGOVARACA SPRIJECI. AKO TO NE MOZE UCINITI ILI GA OGOVARAC NE POSLUSA, DUZAN JE NAPUSTITI TAKAV SKUP,AKO TO MOZE

Uzviseni Allah kaze:”A kada cuju besmislen govor, od njega se okrenu.” (El-Kasas,55)

“I oni koji besmislen govor izbjegavaju.” (El-mu’min,3)

“I sluh, i vid, i srce za sve ce, doista,odgovarati.” (El-Isra’,36)

Kada vidis one koji se rijeci Nasim izrugivaju, napusti ih sve dok na drugi razgovor ne predju. A ako te sejtan navede da zaboravis, onda, kad se opomeme sjetis, ne sjedi vise sa nevjernicima.” (El-En’am,68)

Ebu Derda’,r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik,a.s. rekao:”Ko zastiti cast svog brata muslimana, Allah ce mu na Sudnjem danu zastiti lice od vatre.” (Tirmizi,basen)

06.12.2005.

O ZABRANI OGOVARANJA I NAREDBI CUVANJA JEZIKA

Uzviseni Allah kaze:”.. i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, - a to je vama odvratno –zato se Allaha bojte, Allah doista prima pokajanje i milostiv je.” (El-Hudzurat,12)

“I ne povodi se za onim sto ne znas! I sluh, i vid i razum za sve to ce se, zaista odgovarati.” (El-ISra)

“On ne izusti ni jednu rijec, a da pored njega nije prisutan konaj koji bdije.”(Kaf,.18)

-Ebu Hurejre,r.a. kazuje da je Allahov Poslanik a.s.rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono sto je dobro ili neka suti.” (Muttefekun alejhi)
Zabranjeno je slusati ogovaranje, a onaj ko cuje zabranjeno ogovaranje duzan je da ga prekine ili da ogovaraca sprijeci. Ako to ne moze uciniti ili ga ogovarac ne poslusa, duzan je napustiti takav skup,ako to moze."
[b]
Uzviseni Allah kaze:”A kada cuju besmislen govor, od njega se okrenu.” (El-Kasas,55)

“I oni koji besmislen govor izbjegavaju.” (El-mu’min,3)

“I sluh, i vid, i srce za sve ce, doista,odgovarati.” (El-Isra’,36)

“Kada vidis one koji se rijeci Nasim izrugivaju, napusti ih sve dok na drugi razgovor ne predju. A ako te sejtan navede da zaboravis, onda, kad se opomeme sjetis, ne sjedi vise sa nevjernicima.” (El-En’am,68)

Ebu Derda’,r.a.prenosi da je Allahpov Poslanik,a.s. rekao:”Ko zastiti cast svog brata muslimana, Allah ce mu na Sudnjem danu zastiti lice od vatre.” (Tirmizi,basen)[/b]
-Ebu Musa, r.a. je upitao Allahovog Poslanika .a.s.:”-Allahov Poslanice, ko je najbolji musliman? “
-Onaj od cijeg jezika i ruku su muslimani sigurni. –odgovorio je on. (Muttefekun alejhi)

-Sehl.b.Sa’d r.a. prenosi da je Allahov Poslanik .a.s rekao:”Ko mi garantuje cistocu jezika i spolnog mjesta, ja mu garantujem dzennet.” (Muttefekun alejhi)

-Ebu Hurejre,r.a. prenosi da je cuo od Allahovog Poslanika a.s. kada je rekao:”Covjek izgovori rijec na koju i ne obraca paznju, a zbog nje ce biti bacen u vatru dublje nego sto je razdaljina od istoka do zapada.” (Muttefekun alejhi)

-Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s.rekao:”Covjek izgovori rijec dragu Allahu ne obracajuci na nju paznju ,a Allah ce ga zbog nje uzdici na visoke stepene, drugi izgovori rijec koja rasrdi Allaha, ne obracajuci paznju na nju, a zbog njeg ce biti bacen u dzehennem. “ (Buhari)

-[b]Sufjan b.Abdullah r.a.kazuje da je rekao Allahovom Poslaniku,a.s. :”Poduci me necemu cega cu se cvrsto drzati?”
Reci:Allah mi je Gospodar, a zatim ustraj.-rekao je Poslnik, a on je upitao?: Cega se najvise plasis za mene, Allahov Poslanice?
On se uhvati za svoj jezik i rece-“Ovoga!”[/b] (Tirmizi-basen-sahih)

-Ibn Omer.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Ne govorite mnogo, osim ako spominjete Allaha, jer mnogi govor-ako nije spominjanje Allaha okamenjuje srca, a najudaljeniji od Allaha je covjek kamenog srca.” (Tirmizi)

‘Ukbe b.Amir r.a. je zapitao Allahovog Poslanika a.s.”[b]U cemu je spas,Allahov Poslanice?
-Cuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuce bude dovoljna, i placi nad svojim grijehom.[/b]” Odgovorio je on. (Tirmizi,basen)

Ebu Se’id El-Hudri ,r.a.prenosi od Allahovog Poslanika,a.s. da je rekao:”Kada covjek osvane, cijelo tijelo se pokori jeziku, i govori mu:-Boj se Allaha zbof mene, jer moja sudbina zavisi od tebe, pa ako budes na ispravnom putu i ja sam na ispravnom putu, a ako skrenes i ja sam skrenuo sa pravog puta.” (Tirmizi)

-Ebu Hurejre .r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,a.s. upitao:”Znate li sta je ogovaranje?”

Prisutni rekose:-Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!
-[i]Ogovaranje je da svog brata muslimana spominjes po onome sto on ne voli, rekao je on.
-A sta ako pri njemu bude ono sto spominjemo?-Zapitase
-Ako bude pri njemu ono sto spominjes ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga.[/i]
-EbuBekr.r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik a.s. rekao na oprosnom hadzdzu na Mini prilikom hutbe na Kurban-bajram: “Vasa krv, vasi imeci i vase casti su vam sveti, kao sto je svet ovaj dan, u ovom mjesecu i u ovom gradu.Jesam li dostavio?” (Muttefekun alejhi)

-Aisa r.a.kazuje da je rekla Allahovom poslaniku,a.s.:”[b]Dovoljno ti je sto je Sagfija takva i takva! Tj.niskog rasta-na sta on rece:

-Rekla si tako krupnu rijec, koja bi, kada bi se pomjesala sa morem, promijenila mu miris.[/b]
Ona dalje kaze.Jednom sam pred njim oponasala nekog covjeka, i Allahpov Poslanika.s. mi rece – Ne bih nekoga oponasao kada bi mi dali toliko i toliko bogatsva!” (Tirmizi,Ebu Davud, basen-sahih)

-Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao[b]:”Kada sam bio na mi’radzu,prosao sam pored ljudi koji su bakrenim noktima sami sebi grebali lica i prsa, zato upitah:-Ko su ovi ljudi,Dzibrile?
-To su oni koji su druge ljude ogovarali i kaljali im cast-odgovori on.”[/b] (Ebu Davud)

Ebu Hurejre.r. a. kazuje da je Allahov Poslanik.a.s. rekao: ”Muslimanima su medjusobono zabranjeni zivoti, imeci i casti.” (Muslim)

05.12.2005.

zle izreke

Ovaj se hadis nalazi u Tirmizijinoj zbirci hadisa. Sam Tirmizija veli: "Ovaj je hadis dobar i vjerodostojan." Prijevod značenja ovog hadisa je:

"Priča Muaz ibn Džebel da je o­n jedanput pitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Allahov Poslaniče, kaži mi jedan posao koji će me uvesti u džennet, a spasiti me i udaljiti od vatre." - "Pitaš za veliku stvar, a o­na je lahka o­nom kome Allah olakša. Ne udružuj Allahu nikoga, klanjaj namaz, daji zekat, posti ramazan i obavljaj hadždž - odgovori mu Allahov Poslanik s.a.v.s., a o­nda nastavi: "Hoćeš li da te uputim na puteve i vrata dobrih dijela? Post je čovjeku štit, a sadaka ništi grijehe kao što voda ništi vatru, zatim obavljaj namaz obnoć." Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s., kao dokaz tome proučio dva ajeta iz sure Sedžde: "Oni (pravi muslimani) noću bdiju i ustaju iz svojih postelja, mole svoga Gospodara strahujući i nadajući se; i od o­nog imetka, što Smo im ga Mi dali, dijele. Niko ne zna za o­no veselje koje je za njih određeno na budućem svijetu kao nagrada za njihova djela." Sedžde 16-17. Zatim Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: "Želiš li da ti kažem glavu svega i stub i njegov vrhunac?" "Da"- ja odgovorih. Na to reče Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Glava svega je Islam, stub njegov je namaz, a vrhunac džihad (borba na Allahovom putu)." Zatim će Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Hoćeš li da ti kažem srž svega toga?" "Da" - ja odgovorih. Na to mi Allahov Poslanik s.a.v.s. pokazavši na jezik reče: "Čuvaj ovo!" "Pa zar ćemo i za to odgovorni biti?" - rekoh. Allahov Poslanik s.a.v.s. mi odgovori: "Allah ti dao, zar nešto drugo strovaljuje ljude u vatru nego zle izreke!"

U ovom hadisu Allahov Poslanik s.a.v.s. je objasnio da je glavna stvar i posao koji će čovjeka odvesti džennetu, da vjeruje u jednog Jedinog Allaha, da Mu druga ne pripisuje, da klanja namaz, dijeli zekat, posti ramazan i obavi hadždž. Zatim ko želi da više dobra učini i više sevaba zaradi, neka što više posti, jer post čovjeka kao štit čuva od mnogih zala i vatre. Neka dijeli milostinju, jer milostinja ništi grijehe kao voda vatru. I neka noću klanja, kad ostali svijet spava i kad se čovjeku vrlo teško od postelje rastaviti. Glavna stvar koja vodi spasu je Islam, a njegov glavni stub je namaz, a vrhunac svega je nastojati rječju i djelom unaprijediti uzvišenu Allahovu vjeru (džihad) i boriti se na Njegovom putu. To sve ovisi o jeziku, jer čovjek sa jednom riječi, kao na primjer da se našali sa jednom islamskom naredbom ili ustanovom ili je olako drži i ne poštiva, može poništiti sva dobra djela koja je do tad učinio. Jezik čovjeka vrlo često dovede u najteže položaje na ovom i budu ćem svijetu.

04.12.2005.

hvala i zahvala uzvisenom Allahu


Uzviseni Allah je rekao:”Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti. I zahvaljujte Mi. I na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (El-Bekare)

“..Ako bude zahvalni, Ja cu vam zacijelo jos vise dati.” (Ibrahim,7)

“..i reci hvala Allahu.”(El-Isra’,111)
“..a njihova posljednja molitva je:Tebe,Allaha Gospodara svjetova hvalimo.”(Junus)

-od Ebu Hurejre,r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik rekao “Svaka vrijedna stvar (posao) koja se nije pocela sa hvalom Allaju,bice krnjava.” (Ebu Davud,basen)

-Od Ebu Musaa el-Esarija r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s.rekao:”Kada umre dijete Allahovog roba Uzviseni Allah kaze svojim melekima:Uzeli ste (dusu) djeteta Moga roba? Oni odgovore:Da.On tada kaze:A sta je rekao Moj rob? Oni odgovore:Zahvalio Ti se i rekao:mi smo Allahovi i Njemu se vracamo.Tada Uzviseni Allah kaze:Izgradite Mome robu kucu u dzennetu i nazovite je :”kuca zahvale”. (Tirmizi,basen)

-Od Enesa,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je reao:Zaista je Allah zadovoljan (Svojim) robom koji pojede jelo, pa Mu se na tome zahvali, i popije piilo,pa Mu se na tome zahvali.” (Muslim)

04.12.2005.

Donosenje salavata na Allahova Poslanika.s.a.v.s.

Uzviseni Allah je rekao:”Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika.O vjernici, blagosiljajte ga i vi i saljite mu pozdrav. (El-Ahzab, 56)

-Od ‘Abdullaha bin ‘Amra bin el-‘Asa r.a. se prenosi da je on cuo Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaze:Ko na mene donese jedan salivat,Allah na njega donese salavat deset puta.” (Muslim)

-od Evsa bin Evsa r.a.se prenosi da je rekao:Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Zaista je vas najvrijedniji najefdalniji dan petak,pa sto vise u njemu donosite salavat na mene, jer zaista ce vasi salavati biti meni predoceni.” Tada su ashabi rekli:”O Allahov Poslanice, kako ce ti biti predoceni nasi salavati kad budes vec istruhnuo?(raspadnut)” On je rekao:”Zaista je Allah zabranio zemlji tjela vjerovjesnika.”

-Od Ebu Hurejre, r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:Nek bude ponizen covjek u cijem prisustvu budem spomenut oa na mene ne donese salavat.” (Tirmizi,basen)
[i]
-Od njega,r.a.se takodjer prenosi da je rekao:”[/i]Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:Nemojte moj kabur uciniti svetkovinom, donosite salavat na mene, jer zaista vas salavat dolazi do mene (Muttefekun alejhi) gdje vi bili.” (Ebu Dabud,sahih)
[i]
-Od njega. r.a. se takodjer prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:[/i]Ko god od vas mi nazove selam, Allah mi povrati dusu da bih mu selam odvratio.”

-Od Fadele bin Ubejda se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik,s.a.v.s. je cup nekog covjeka kako uci dovu u namazu u kom nije slavio (zahvalio se)Uzvisenom Allahu, niti je donio salavat na Vjerovjesnika s.a.v.s. pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Ovaj je pozurio. Zatim ga je pozvao i rekao :Kada neko od vas klanja neka pocne sa zahvalom i pohvalom Uzvisenog Gospodara, zatim neka donese salavat na Vjerovjesnika,s.a.v.s. a onda neka moli sta god hoce.” (Ebu Davud, Tirmizi,sahih)

03.12.2005.

OBAVEZA DziHADA I DOBROTA OSVITANJA I OMRKIVANJA U DZIHADU


Uzviseni Allah je rekao:”A borite se protiv svih mnogobozaca, kao sto se oni svi bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone (koji su bogobojazni).” (Et-Tevbe,36)

Prepisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nesto, a moze biti dobro za vas: nesto volite, a ono ispadne zlo po vas. –Allah zna, a vi ne znate. “ (El-Bekare)

Krecite u boj, bili slabi ili snazni i borite se na Allahovom putu zalazuci imetke svoje i zivote svoje.” (Et-Tevbe,41)

Allah je od vjernika kupio zivote njihove i imetke njihove u zamjenu za dzennet koji ce im dati-oni ce se na Allahovom putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obecao u Tevratu i Indzilu i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obecanje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh (Et-Tevbe,111)

Vjernici koji se ne bore-osim onih koji su za borbu nesposobni-nisu jednaki onima koji se na Allahovom putu bore imecima svojim i zivotima svojim. One koji se budu borili ulazuci imetke svoje i zivote svoje Allah ce odlikovati citavim stepenom nad onima koji se ne budu borili i On svima obecava lijepu nagradu. Allah ce borcima, a ne onima koje se ne bore, dati veliku nagradu, pocasti od Sebe i oprost i milost. Allah prasta i samilostan je.” (En-Nisa,95-96)

O vjernici, hocete li da vam ukazem na trgovinu, ona ce vas spasiti patnje nesnosne: U Allaha i Poslanika Njiegova vjerujte i imecima svojim i zivotima svojim na Allahovom putu se borite- to vam je, da znate, bolje, On ce vam grijehe vase oprostiti i u dzennetske basce vas, kroz koje ce rijeke teci, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; -to ce biti uspjeh veliki, a dace vam i drugu blagodat koju jedva cekate: Allahovu pomoc i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom vijescu vjernike.” (Es-Saf,10-13)


-Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. upitan koji je najvrijedniji posao, pa je odgovorio: “Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.” Zatim upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.“ Zatim je upitan, a koji poslije toga. A on je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.” Zatim je upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio: ”Hadzdz mebrur.” (Muttefekun alejhi)

-Od Ibn Mes’uda r.a. se prenosi da je on rekao:”Rekao sam: O Allahov Poslanice, koji je posao najdrazi Uzvisenome Allahu?” ON je odgovorio:” Namaz u njegovo vrijeme. “ Zatim sam, mu rekao: “A koji poslije toga?” A on je odgovorio:” Dobrocinstvo roditeljima. “ A zaim sam ga upitao:” A koji poslije toga? A on je odgovorio ”Dzihad u ime Allaha.” (Muttefekun alejhi)
[i]
-Od Ebu Zerra r.a. se prenosi da je rekao:”[/i] Rekao sam:O Allahov Poslanice, koji je posao najvrijedniji?” On je rekao:” Vjerovanje u Allaha i dzihad na Njegovom putu.” (Muttefekun alejhi)

-Od Ebu Se’ida el-Huderija r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao” Ko bude zadovoljan da mu Allah bude Godspodar, Islam vjera, A Muhammetd Poslanik ,zasigurno je zasluzio dzennet.” Tome se zacudio Ebu Se;id pa je rekao:” Ponovi mi to Allahov Poslanice.” On mu je ponovio i dodao:” Ima jos jedna stvar zbog koje Allah uzdize roba sto deredza u dzennetu, izmedju svake dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” On ga je upitao:” A sta je to Allahov Poslanice?” On mu rece” Dzihad na Allahovom putu, Dzihad na Allahovom putu.” (Muslim)

-Od Ebu Bekra bin Ebi Musa el –Esarija se prenosi da je on rekao: Cuo sam svoga oca, r.a. kako kaze dok je cekao neprijatelja:” Allahov Poslanik,s.a.v.s. je rekao:”Zaista su dzennetska vrata pod sjenama sablji.” Tada usta jedan covjek koji bijase lose obucen i upita:”O Ebu Musa, jesi li ti cuo Allahova Poslanika da to kaze?” A on mu odgovori: ”Da”. On se zatim vrati svojim drugovima i rece:” Ja vas poselamljujem.” Zatim je slomio korice svoje sablje i bacio ih. Onda je krenuo sa sabljom na neprijateljima i njome udarao dok nije ubijen. “ (Muslim)
[i]
-Od Ebu Abes Abdurahman bin Dzubeja r.a. se prenosi da je rekao”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao[/i]:”Noge Allahova roba koje su se zaprasile na Allahovom putu nece doticati vatra.” (Buhari)


Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da j rekao:”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Nece uci u vatru covjek koji je plakao iz straha i skrusenosti prema Allahu, kao sto nece mlijeko u vime vratiti, niti ce se na Allahovom robu sastati prasina sa Allahovog puta i dzehennemski dim.” (Tirmizi,basen-sahih)

-Od Ibn Abbasa, r.a. sep renosi da je rekao:”Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaze:” Dva oka nece dticati dzehennemska vatra, oko koje je plakalo iz straha i skrusenosti prema Allahu i oko koje budno strazari na Allahovom putu.” (Tirmizi, Basen)

Od Zejd bin Halida r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko opremi gaziju borca na Allahovom putu i on sam je gazija,a ko se brine o gazijinoj porodici i sam je gazija.” (Muttefekun alejhi)

-Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Allahov Poslaniks.a.v.s.poslao poruku Beni Lahjanu i rekao:”Neka svaka dva covjeka posalju jednog,a nagrada se dijeli obojici.”

-U jednom drugom rivajetu stoji:”Neka izadje u borbu od svaka dva covjeka po jedan, a zatim je rekao onome koji ostaje:”Ko se od vas bude brinuo o porodici i imetku onoga koji je otisao u borbu imace pola njegove nagrade.”

Od el-Berra’a r.a. se renosi da je rekao::”Dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. neki covjek naoruzan, u pancirnom odijelu i rekao:” O Allahov Poslanice,da li da se borim ili da primim Islam?” On mu rece :”Primi Islam, a zatim se bori.” On je primio Islam, borio se , a zatim poginuo, na sta je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Uradio je malo, a nagradjen je puno.”

Od Enesa.r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Jedan jutarnji pohod na Allahovom putu ili jedan vecernji pohod je bolji od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)

Od njega se takodjer prenosi da je Poslanik rekao:”Niko ko udje u dzennet nece zeljeti da se vrati na dunjaluk,kad bi bilo njegovo sve sto je na Zemlji, osim sehida. On ce pozeljeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog kerameta koji vidi (prlikom pogibije)
(Muttefekun alejhi)

U drugom rivajetu stoji:” Zato sto vidi vrijednosti sehadeta (fafileta pogibije na Allahovom putu)

Abdullah b.Amr. b.el-As.r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Allah ce oprostiti sehidu sve osim duga.” (Muslim)

OD Ebu Katade r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. ustao medju njima i spomenuo oda su dzihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolji poslovi. Na to je ustao jedan covjek i rekao:O Allahov Poslanice, reci mi , da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahoovm putu?” Allahov Psolanik s.a.v.s. je rekao:”Da, ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onak koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed, a ne u bjezanju.”

Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao:”Kako si rekao?” On mu odgovori “Reci mi da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahovom putu?” On mu na to odgovori:” Da ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onaj koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed,a ne u bjezanju, osim duga. Zaista mi je to Dzibril.a.s.rekao”

Dzabir r.a. pripovjeda da je neki covjek rekao: ”Gdje cu ja ako poginem,Allahov Poslanice? Poslanik s.a.v.s. rece”U dzennet.” Covjek tada baci hurme koje je drzao u rukama, a zatim stupi u borbu gdje se borio sve do pogibije.”

Enes .r.a. pripovjeda i kaze:”Allahov Poslanik s.a.v.s. i ashabi su krenuli da preteknu musrike na Bedru a musrici su dosli.Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Neka ni jedan od vas ne pocinje nista bez mene licno.”Musrici se priblizise,pa Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Krenite u dzennet, cija je sirina kao sirina nebesa i zemlje.” Tada je Umejr El Hamam el ensari r.a. rekao:”O Allahov Poslanice, zar u dzennet cija je sirina kao nebesa i zemlja.”
Resul.s.a.v.s. rece”Da” . A Umejr rece: “ Behin beh baka (u znacenju divno)”
Allahov Poslanik s.a.v.s. rece :”Sta te je navelo da kazes behin beh” .”Allahov Poslanice, tako mi Allaha,nije me nista drugo navelo da to govorim do nada da ja budem jedan od stanovnika tog dzenneta.” Poslanik s.a.v.s. rece “Ti si zaista njegov stanovnik.” Umejr istrese nekoliko hurmi iz bisega, pa ih poce jesti ,a zatim rece :Ako bih ja zivio dok pojedem ove hurme, to bi dugo potrajalo” Pa ih baci i krenu na neprijatelja, boreci se sve dok ne pogibe.”

Enes r.a. pripovjeda” Jedna grupa ljudi je dosla Poslaku s.a.v.s. pa rekose”Posalji nama jednu grupu ljudi koji ce nas poducavati Kur anu i sunnetu. Allahov Psolanik s.a.v.s. odabra za njih sedamdeset ljudi,Ensarija Koje nazivahu El Kur a, medju njima je bio i moj daidza Haram. Oni su u Medini ucili Kur’an i medjusobno ga studirali. Po noci bi se poducavali, a po danu bi donosili vodu i ostavljali ga u Dzamiji.Oni su sabirali drva i prodavali ih, pa bi za zaradu kupovali hranu stanarima dzamijske sofe i siromasnima. Njih je Allahov Poslanik poslao kod nas, ali ih musrici preduhitrise i pobise prije nego sto su stigli na odredjeno mjesto. Oni rekose:”Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika da smo se mi sastali sa Tobom, i da smo zadovoljni s Tobom da si Ti zadovoljan od nas.” Jedan covjek musrik je dosao Haramu, (daidzi prenosioca hadisa), s ledja mu koplje zabio i njime ga probo.Haram tada rece:”Pobijedio sam, tako mi Gospodara Kabe.” Allahov Poslaniks.a.v.s. je istodobno rekao ashabima u Medini:”Zaista su vasa braca izginula,a zadnje njihove rijeci su bile:Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika, da smo se susreli s Tobom ,da smo zadovoljni s Tobom a i Ti od nas.” (Muttefekun alejhi)


Od Ebu Seid Hudarija r.a. prenosi da je dosao neki covjek Allahovom Poslaniku s.a.v.s. pa rekao:” Koji je covjek najodabraniji?” Poslanik s.a.v.s. mu je rekao:”Najodabraniji covjek je mu min koji se bori svojim zivotom i svojim imetkom na Allahovom putu.” Upita: “A koji onda?”, “Mumin koji Allahu robuje u nekom planinskom klancu i ne uznemirava ljude svojim zlom.” (Muttefekun alejhi)

Enes. R.a. pripovijeda Moj Amidza.Enes b.Nadar.r.a.izostao je iza bitke na Bedru pa je rekao:”Allahov Poslanice, ja sam bio odsutan od prve borbe koju si vodio protiv musrika. Ako mi Allah, dade priliku za borbu sa musricima, zaista ce Allah pokazati sta cu uciniti.” Tada je bila borba na Uhudu muslimani se pokolebase, pa on rece:”Allahu moj, ispricavam ti se od posla ovih(to jest ashaba), a odricem se od posla onih musrika.” Iza toga je krenuo naprijed pa ga je susreo Sad.b.Muaz.On mu rece:”O Sade, sin Muazov ,zelim dzennet, tako mi Nadrovog Gospodara, ja osjecam njegov miris Ispod Uhuda.” Sad rece:”Allahov Poslanice, ja ne bih bio u stanju uciniti ono sto je on ucinio.” Enes dalje veli:” Mi smo ga poslije pronasli, sa osamdeset i nekoliko proboda od koplja, sablje i uboda od strijele. Mi smo ga pronasli poginulog, a musrici su ga bili toliko izmasakrirali, da ga niko od nas nije mogao prepoznati osim njegove sestre i to po njegovim jagodicama na vrhovima prstiju.”

Enes.r.a. veli:”Mi smo smatrali, da je u vezi s njim i slicnih njemu objavljen Kur anski ajed Ahzab-23.

Semure r.a. prenosi da je Allahov Poslakin s.a.v.s. rekao:”jedne noci sam vidio dvojicu ljudi, dodjose i podigose me na jedno stablo, pa me uvedose u jednu kucu na njemu, koja je ljepsa i vrednija od svih koje sam dotada vidio.Oni mi rekose:Ova ovdje kuca je dom sehida.” (Buhari-ovo je samo dio drugog hadisa)

Enes.r.a. prenosi da je Ummi Rebia el-Berra, a ona je majka Harisa b.Suraka ,dosla Poslaniku s.a.v.s. i rekla,”Allahov Psolanice, Hoces li mi reci za Harisa, koji je vec poginuo na dan Bedra, pa ako je u dzennetu ja cu ga saburiti,a ako je na nekom drugom mjestu, onda cu se boriti sa placem zbog toga.” Allahov Poslanik s.a.v.sjoj rece:” O,majko harisova, u dzennetu su mnoge basce,a tvoj sin je dosao u Firdevsi El-Eala (najljepsu).”

Dzabir b.Abdullah r.a. prenosi i kaze :”Moga oca su donijeli pred Poslanika s.a.v.s. Bio je sav iznakazen. Kad ga stavis pred njega, ja prodjoh da mu otkrijem lice pa mi ljudi to ne dadose,a Poslanik s.a.v.s. rece:” Jos mu meleki svojim krilima prave hladovinu.”

Od Sehla bin Hunejfa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko iskreno bude trazio sehadet, pogibiju na Allahovou putu, od Uzvisenog Allaha, Allah ce mu dati stepene sehida, makar umro na svojoj postelji.”

Od Enesa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s.rekao:”Sehid ne osjeti bol pri pogibiji osim kao sto osjeti neko od vas kada se ustine.”


Od Ebu Musaa,el –Esarija r.a. se prenosi da bi Vjerovjesnik.s.a.v.s kada bi se bojao nekog naroda rekao:”Allahu moj, Tebe stavljamo (Kao zastitu) prednjih i Tebi se utjecemo od njihovih zala.” (Muttefekun alejhi)

OD Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Ko spremi konja za Allahov put (cekajuci dzihad) vjerujuci u Allaha, potvrdujuci njegovo obecanje, svako njegovo hranjenje , pojenje , veliki i mali izmet ce zaista biti na njegovoj vagi na Sudnjem danu.” (Buhari)
Od Ebu Hammeda r.a.se prenosi da je rekao:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s kako kaze:”Allah zaista zbog jedne strijele uvodi u dzennet tri osobe: Onoga koji ju je napravio nadajuci se u njenoj proizvodnji svakom dobru, onoga koji sa njom hadja i onoga koji je dodaje. Vjezbajte gadjanje i jahanje, a da vjezbate gadjanje draze mi je nego da vjezbate jahanje. Ko svojom voljom osavi gadjanje, nakon sto je poducen, pa to je ,zaista, blagodat koju je ostavio, ili je rekao , koju je, zanijekao” (Ebu Davud,Alzani,Daif)

Ebu Jahja Hurejm b.Fatik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:”Ko potrosi nesto na Allahovom putu, pise mu se sedam stotina puta vise.” (Tirmizija-basen)

Od Sehla bin Sa’da r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao:”Jedan dan boravka straze na Allahovom putu vrijedniji od dunjaluka i svega sto je na njemu, jedno mjesto u dzennetu velicine vaseg bica je vrijednije od dunjaluka i onoga sto je na njemu , jedan jutranji pohod koji ucini rob na putu Uzvisenog Allaha, ili vecernji pohod, bolji je od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)

Od Fadale ibn ‘Ubejda, r.a.se prenosi da je Allahov poslanik,s.a.v.s. rekao:”Svakom umrlom se zapecati njegov posao osim borcu na Allahovom putu. Zaista se njegov posao uvecava sve do Sudnjeg dana i on ce biti sacuvan od kaburskog iskusenja.” (Ebu Dabud,Tirmizi, Basen-Sahih)

Selman.r.a. prenosi:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze:”Dan pripravnosti na Allahovom putu bolji je od mjesec dana posta i namaza. Ako umre u pripravnosti bice nagradjen od Allaha za posao koji je ucinio, a ako je ziv, bice nagradjen opskrbom i siguran od iskusenja kaburskih. (Muslim)

Usman r.a. prenosi: “Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze”Pripravnost na Allahovom putu bolja je od hiljadu dana u kojim nema dana pripravnosti.”

Od Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Allah je zagarantovao onome koji izadje na Njegovom putu, a ne podstrekuje ga na to osim:Dzihad na Mom putu, iman u Mene i vjerovanje u Moje poslanike, on mi je zagarantovao da ce ga uvesti u dzennet, ili ce ga vratiti njegovom mjestu iz kojeg je krenuo sa nagradom koju je zaradio, ili plijenom (koji je zadobio). Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, nema nijedne rane koja se zadobije na Allahovom putu, a da nece sa njom doci na Sudnji dan u onakvom obliku kakva je bila na dan kada je ranjen, njena boja je boja krvi, a miris, miris miska. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, kada ne bih otezao muslimanima, ne bih nikad izostao iz odreda koji se bore na Allahovom putu, ali ja nisam u stanju da omogucim svim muslimanima da idu, niti oni sami imaju mogucnosti,a njima bi bilo tesko da me ne poslusaju. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zelim da se borim na Allahovom putu pa da poginem pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem, pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem.” (Muslim)

Od njega se takode prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao: “Nema ni jednog ranjenika koji je ranjen na Allahovom putu,a da nece doci na Sudnji dan sa ranom koja krvari, boja joj je boja krvi,a miris,miris mosusa.” (Muttefekun alejhi)

Muaz r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao :”Koji se musliman bori na Allahovom putu koliko traje jedna muznja deve, obavezan mu dzennet, a ko dobije jednu rana na Allahovom putu ili povredu od nesrece, rana ce biti na sudnjem danu veca nego prije. Krv ce biti u boji safrana, a miris-miris miska.” (Ebu Davud i Tirmizi-bazen)

Ebu Hurejre r.a.prenosi:”Jedan covjek od ashba Allahovog Poslanika s.a.v.s. naisao je na jednu planinsku uvalu u kojoj bijase jedan mali izvor vode, pa mu se to svidjelo, pa je rekao:” Kad bih se izolovao od svijeta i nastanio u ovoj uvali, ali to necu uciniti sve dok mi ne dozvoli Allahov Poslanik, ciju cu dozvolit zatraziti. Taj ashab je saopstio Allahovu Poslaniku svoju odluku, pa mu Poslanik .s.a.v.s.rece:” Nemoj to ciniti.Vasa borba na Allahovom putu je bolja od obavljanja namaza u kuci sedamdeset godina. Zar vi ne zelite da vam Allah oprosti i da vas uvede u dzennet? Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko koliko je izmedju dvije muznje deve, obavezan mu je dzennet.” (Tirmizi-basen)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je neko upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.:”Allahov Poslanice, sta je ravno dzihadu na Allahovom putu.” Poslanik s.a.v.s. im rece: “To vi ne mozete uciniti. “Pa su ponovili dva ili tri puta pitanje. Svaki put im je Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovorio:”To vi ne mozete uciniti.” A onda im rece:”Primjer mudzahida na Allahovom putu je kao primjer ustrajnog postaca i klanjaca, pokornog Allahovim ajetima,sve dok se borac na Allahovom putu ne vrati iz borbe.” (Muttefekun alejhi)

Ovaj citat Muslima.U predaji Buharije se kaze: Neki covjek je rekao”Allahov Poslanice, koji je posao ravan dzihadu?”Allahov Poslanik s.a.v.s. rece” Nema takvog posla.” Zatim rece:” Mozes li ti, kada mudzahid krene u borbu da udjes u svoj mesdzid, pa da klanjas bez prekida i da postis bez prestanka?” A onda rece” A ko to moze.”

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Jedan od najboljih nacina zivljenja ljudi je zivot covjeka koji se drzi za uzde svoga kona na Allahovom putu. Kad god cuje kakvu buku ili povik, on mu se zaskoci na ledja spreman za borbu ili smrt iduci tamo gdje ce je naci. Isto tako zivot pastira sa svojim stadom na jednom visu od visova ili u dolini od dolina, koji obavlja namaz ,daje zekat i koji robuje svome Gospodaru sve do smrti, od ljudi je koji cine samo dobro. “ (Muslim)

Od njega se takodjer prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:” U dzennetu ima stotinu deredza,stepena, koje je Allah pripremio duzahidima na Allahovom putu. Izmedju dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” (Buhari)


HADISI
<< 12/2005 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pretraga

Hadisi

O, robe Moj,kad god mi dođeš, bilo noću bilo danju, primit ću te.Približiš li se za pedalj, Ja ću tebi za lakat, a ako za lakat, Ja ću tebi za hvat. Kreneš li Mi hodajući, Ja ću tebi trčeći. Kada bi Me sreo sa grijesima kolika zemlja, ne pripisujući Mi druga, doći ću ti sa oprostom kolika je zemlja. Kada bi ti grijesi dospjeli do nebesa, a zatražiš oprost, oprostit ću ti, pa ko je plemenitiji, darežljiviji od Mene,.

Ko Mi krene u susret, Ja mu stižem iz daleka, a ko od Mene okrene leđa, dozivam ga iz blizine. Ko napusti zlo radi Mene, dobit će višak i više od toga. Ko želi Moje zadovoljstvo, Ja ću željeti ono što on hoće. Ko se oslanja na Moju moć i snagu, željezo će mu postati mehko.

Sjetim se onih koji me spominju, zahvalnima povećavam, pokorni su počašćeni, a griješnicima prema Meni ne dozvoljavam da gube nadu u Moju milost,.Ako Mi se pokaju, pa Ja sam njihov voljeni, a ako se ne pokaju, njihov sam liječnik.

Da neko od vas bude proboden u glavu željeznom šipkom bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena.

Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI (hvala Allahu), a neka mu njegov brat ili prijatelj odgovori riječima: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao), a kada mu odgovori riječima Jerhamukellahu, on (onaj koji je kihnuo) neka kaže: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah vas uputio i popravio vaše stanje)

Stavljam Svoje robove na iskušenja kako bih ih očistio od negativnosti. Ko Mi dadne prednost nad svim, datu ću mu prednost nad svim. Kod Mene se dobro djelo nagrađuje deseterostruko, i do sedamsto puta više od toga, a loše kao jedno, ako se za njega pokaje, oprostit ću mu.Na vaši neznatnim dobrim djelima sam zahvalan, a vaša mnogobrojna skliznuća i griješenja opraštam,. Moja milost nadilazi Moju srđbu, blagost zamjerku, oprost kaznu.Milostiviji sam prema robovima od majke prema djetetu.

O čovjeće, zar ću te stvoriti, a da ti ne osiguram potrebno, zar ću te uvesti u kućum a da te ne počastim.

Ne brini se za ono što ti je osigurano.


O,čovjeće, grijeh koji prouzrokuje poniznost prema Meni, draži Mi je od pokornosti koja će te učiniti uobraženim, i oholim. Draži Mi je jecaj griješnika, dok Me doziva da mu oprostim, od slavljanja umišljenog. (hadisi - kudsijj)


Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Ja jamčim kuću u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i kuću u sredini Dženeta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko usavrši svoj ahlak (moral).'' (Ebu Davud)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
687458

Powered by Blogger.ba