beats by dre cheap

ZALJUBLJENOST U PROLAZNI SVIJET

«Nikome se ne čudim kao čovjeku koji misli da zaljubljenost u ovaj svijet ne spada u velike grijehe .Tako mi Allaha dž.š. ljubiti (voliti) ovaj svijet je najveći grijeh! Zar se svi drugi grijesi nisu izrodili iz ovog svijeta? Zar se ne obožavaju idoli i ne griješi prema Bogu samo zato što se odviše ljubi (voli) ovaj svijet i što mu se robuje više nego ičem? «

Hasan el Basri
Poslanik, s.a.v.s., odgajao je vjernike na svojstvu blagosti i poniznosti prema vjernicima i to sljedećim riječima: "Gospodaru moj, poživi me siromašnim i umrtvi me siromašnim i proživi me u skupini siromašnih!" (Sunen Tirmizi, 2/275.)
Sehl b. Sa'ad r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada se 'alim neće slijediti, kada se od dobrog čovjeka ljudi neće stidjeti, kada se stariji neće poštivati, kada se, prema mladom, neće samilosti imati, kada će se ljudi zbog dunjaluka ubijati; srca će im biti divlja a zboriće ka' Arapi! Za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti, a dobri među njima će se kriti. To su najgora Allahova stvorenja, u koja On neće gledati na Sudnjemu Danu!“ (Džami'ul-Ehadis, Sujuti, br.26415.)
Er-Rebi'a b. Enes, rahimehullahu te'ala, rekao je: ''Znak Allahove ljubavi jeste mnogobrojno spominjanje Njega, jer ti nikada nećeš nešto voljeti a da to nećeš često i spominjati. Znak vjere je iskrenost radi Allaha i u tajnosti i u javnosti. A znak zahvalnosti je zadovoljstvo sa Allahovom odredbom i predavanje, prepuštanje Njegovoj presudi.“ (Vidjeti: Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 2/227.)

HADISI
http://hadisi.blogger.ba
21/06/2012 01:48