beats by dre cheap

Lejletu-l-berat

Kod muslimana postoje 4 mubarek noći, koje su prema islamskom učenju vrednije u odnosu na druge noći, jer su utemeljeni na obredima islama i sudbonosnim dogadjajima za opstanak muslimana u vremenu i prostoru.
Lejletu-l-regaib, Lejletu-l-miradž, Lejletu-l-berat i Lejletu-l-kadr su 4 noći koje muslimani obilježavaju svake godine.

Nakon obilježavanja Lejletu-l-regaiba (Noć želja) i Lejletu-l-miradža (Noć uzdignuća), večeras (srijeda) dolaskom akšama stiže i Lejletu-l-berat (Noć oprosta).

Noć u kojoj se Uzvišeni Allah, dž.š., spušta na najbliže zemaljsko nebo i prašta grijehe onima koji traže oprosta. Ta noć je Lejletu-l-berat.
Hazreti Alija prenosi od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: “Kada nastupi petnaesta noć mjeseca ša'bana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj silazi sa zalaskom sunca na najbliže zemaljsko nebo i pita: ‘Traži li neko oprosta, pa da mu oprostim, Traži li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to otklonim, ima li neko (…) sve do pojave zore.” (Ibn Madze)

 —–

Bože Milostivi, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog, a.s., pokajanja, ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nas Ibrahimovim, a.s. pravovjerjem, ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj, a.s., lađi, ako nas uhvati strah od silnika osposobi nas Musaovom, a.s., hrabrošću, ako nam se ponudi mržnja spasi nas Isaovom, a.s., ljubavi, ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom, a.s. željom za povratkom.
Amin!

HADISI
http://hadisi.blogger.ba
04/07/2012 19:31