beats by dre cheap

YASIN - tewsir

Ibn Ebi- Hatim prenosi od Usame ibn Zejda da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (599) 'Ima li koga da se potrudi da uđe u Džennet? Džennet nema ničega sličnog. On je, tako mi Gospodara Kabe, sav od svjetlosti koja blista, sav u bosiljcima koji trepte, pun dvoraca izgrađenih, rijeka neprekidnih, plodova zrelih, lijepih družica, mnogobrojnog nakita, zanavjek postavljen u Domu sigurnosti, svježeg voća, dobra i blagodati, na visokom i blistavom mjestu.' Rekoše: 'Da Allahov Poslaniče, mi ćemo se potruditi za njega.' On reče: 'Recite: 'Ako Bog da!', pa oni rekoše: 'Ako Bog da!'" Riječi Uzvišenog: "Mir vama - bit će riječi Gospodara Milostivog." Ibn-Abbas o riječima Uzvišenog: "Mir vama - bit će riječi Gospodara Milostivog" veli: "Sam Uvišeni Allah je Selam žiteljima Dženneta", a veli se da će ih On, neka je Uzvišen, pozdraviti selamom. Uzvišeni izvještava i o tome da će na Sudnjem danu narediti nevjernicima da se odvoje i odijele od vjernika, riječi Uzvišenog: "O, sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijajtelj otvoreni!" Ovo je prijekor Uzvišenog Allaha upućen nevjernicima koji su se pokoravali šejtanu koji im je otvoreni neprijatelj, a griješili prema Milostivom, Koji ih je stvorio i uzdržavao. Stoga Uzvišeni veli: "Već robujte Meni; to je Put pravi", tj. naredio sam vam da na dunjaluku ne slušate šejtana a da robujete Meni, i to je Pravi put, pa ste vi prekršili Moju zapovijed i pokorili se šejtanu. Stoga Uzvišeni veli: "On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali", tj. zar niste imali razuma pa ste se suprostavili vašem Gospodaru i uz Njega obožavali druge i slijedili šejtana koji vam je očiti neprijatelj.

HADISI
http://hadisi.blogger.ba
14/11/2012 22:18