beats by dre cheap

Kad vjernik prenagli u vjeri..

Ahmed u svome Musnedu bilježi hadis Enesa, radijallahu anhu, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Vjernik će biti dobro sve dok ne prenagli." "Kako može prenagliti, Božiji Poslaniče?", upitaše ashabi ,"Prenaglit će ako kaže: 'Činio sam dovu i molio se, ali mi nije uslišana." (Ahmed: Musned br.12596 , 12786. U senedu ovog hadisa se nalaza Ebu Hilal er-Rasibi koji je pouzdan, mada je ulema podvojena po tom pitanju. Ostali prenosioci Ahmedovog i Ebu Ja'linog rivajeta su zastupljeni u Sahihu. Isto tako slične predaje postoje u dva Sahiha.)

HADISI
http://hadisi.blogger.ba
09/12/2012 00:08